Extra maatregelen moeten Energieakkoord redden

22-12-2015 14:18 | Door: Dimitri Reijerman

Alle partijen die het Energieakkoord hebben ondertekend nemen extra maatregelen om de doelstellingen te kunnen halen. Zo moet de industrie meer energie besparen en milieueisen voor woningen worden strenger.

Dat is te lezen in de Voortgangsrapportage 2015 van de borgingscommissie van het Energieakkoord. Met een serie extra maatregelen moeten de doelstellingen uit het Energieakkoord alsnog te halen zijn, aldus Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie. In 2020 moet 14 procent van de energie op een duurzame wijze opgewekt worden. Ook willen de partijen een energiebesparing van 100 petajoule behalen.

Een van de extra maatregelen is het bevorderen van kleinschalige projecten voor hernieuwbare warmte door middel van subsidies. Deze komen per 1 januari beschikbaar. Ook willen de ondertekenaars van het Energieakkoord - werkgevers, werknemers, milieu-organsiaties en de overheid - het plaatsen van windmolens op het land aanjagen om in 2020 de afgesproken 600 megawatt te halen.

Verder moeten er maatregelen komen om de industrie en het bedrijfsleven meer energie te laten besparen en woningen beter te isoleren. Nijpels zegt dat er weliswaar een wet bestaat die bedrijven verplicht om te investeren in verduurzaming als de investering in vijf jaar is terug te verdienen, maar dat deze in de praktijk niet wordt gehandhaafd.

Mochten de extra maatregelen om het Energieakkoord te redden niet slagen, dan overweegt minister Kamp in te grijpen. In april verschijnt een doorberekening over de slagingskansen. Overigens zegt de Voortgangsrapportage niets over de eventuele sluiting van alle kolencentrales.

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Bron: Energieakkoord | Foto: public domain

Door: Dimitri Reijerman

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt nieuws en ontwikkelingen in de sectoren ICT, Finance, Mobiliteit en Logistiek. Zoekt ook de innovatie en duurzame trends op plekken waar dat niet direct wordt verwacht.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie