Duurzaamheidsfonds moet aanleg zonnepanelen in Amsterdam aanjagen

Solar

07-03-2016 18:32 | Door: Dimitri Reijerman

De gemeente Amsterdam wil het gebruik van zonnepanelen de komende jaren fors vergroten. In 2020 moeten 80.000 huishoudens zonnestroom opwekken. Het ingestelde Duurzaamheidsfonds van € 49,5 miljoen moet helpen bij deze doelstelling, evenals innovatie in de technologie.

Amsterdam telt momenteel 7.500 huishoudens die zonnepanelen op het dak hebben liggen. In 2020 moet dit aantal 80.000 bedragen en in 2040 moeten praktisch alle Amsterdamse huishoudens over zonne-energie beschikken.

Deze ambitieuze aanpak is door B&W vastgelegd in het plan Uitvoeringsprogramma Schaalsprong Zon. Via diverse trajecten wil de gemeente de snelle groei van zonne-energie in de hoofdstad bewerkstelligen.

Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho (D66) zegt daarover: "Om Amsterdam een duurzame stad te maken gaan we de komende jaren op naar de grote aantallen: van duizenden huizen met zonnepanelen naar tienduizenden, en daarna door naar honderdduizenden. Die beweging gaan we als stad goed ondersteunen."

Een van de speerpunten is het Duurzaamheidsfonds. Dat fonds heeft € 49,5 mln in kas. De gemeente Amsterdam wil VvE's en bedrijven er op attent maken dat zij een aantrekkelijke lening kunnen krijgen om de aanleg van zonnepanelen te financieren. De rente van deze leningen bedraagt 2 procent, met een maximale looptijd van 15 jaar.

Samenwerking en innovatie

Amsterdam heeft becijferd dat er 800 hectare dakoppervlak geschikt is voor zonnepanelen. Om zonne-energie toegankelijk te maken voor inwoners zonder eigen dak, gaat de gemeente bedrijven en organisaties vragen om dakoppervlak beschikbaar te maken. 

De gemeente Amsterdam zegt toe eveneens eigen daken vrij te maken voor zonnepanelen. Deelnemers kunnen participeren in de zogeheten Amsterdamse Zoncoalitie, waar netbeheerder Liander, Amsterdam Smart City en diverse zoncoöperaties aan mee doen.

Ook innoverende bedrijven vormen een belangrijk onderdeel van de versnelde transitie naar zonne-energie in de hoofdstad. Zo hoopt de gemeente dat bedrijven fotovoltaïsche technologie ontwikkelen die 'onzichtbaar' op daken kan liggen van monumenten en beschermde stadsgezichten. Ook heeft de stad interesse in innoverende projecten voor energieopslag en elektrische mobiliteit.

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Bron: Gemeente Amsterdam | Foto: By AleSpa (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Door: Dimitri Reijerman

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt nieuws en ontwikkelingen in de sectoren ICT, Finance, Mobiliteit en Logistiek. Zoekt ook de innovatie en duurzame trends op plekken waar dat niet direct wordt verwacht.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie