Waterschappen stappen grootschalig in groene energie

Waterschappen

22-03-2016 10:33 | Door: Dimitri Reijerman

De waterschappen streven er naar om binnen 'afzienbare tijd' energieneutraal te opereren. Daarvoor zetten zij in op meer projecten rondom biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht.

Het duurzame voornemen van de waterschappen maakt deel uit van de Green Deal Energie. De deal is ondertekend door de waterschappen, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en het Rijk.

De waterschappen zeggen dat zij als eerste overheidsorgaan geheel energieneutraal willen opereren, mede als uitvloeisel van het Klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten. Daarvoor moeten de waterschappen net zoveel duurzame energie opwekken als de stad Rotterdam verbruikt.

Om duurzame energie op te wekken, zijn er diverse middelen beschikbaar, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, poldergemalen, biomassa en oppervlaktewater. Andere opties zijn het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Ook kunnen  burgercoöperaties terreinen van de waterschappen benutten om duurzame energieprojecten te realiseren.

Green Deal Energie

De Green Deal Energie bevat afspraken waarin de waterschappen beloven dat zij in 2020 voor 40 procent in het eigen energieverbruik zullen voorzien. In de periode daarna willen de waterschappen zo snel mogelijk energieneutraal worden.

Energiebesparingen zijn mogelijk te behalen door onderzoek van de STOWA naar innovaties en onderzoek met betrekking tot waterbeheer. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheid om meer energie te besparen bij de poldergemalen van de waterschappen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft daarvoor € 800.000 vrijgemaakt.

De waterschappen zijn bezig met meer dan 220 duurzame energieprojecten. Deze projecten zijn terug te vinden op een interactieve energiekaart.

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Bron: UVW | Foto: public domain

Door: Dimitri Reijerman

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt nieuws en ontwikkelingen in de sectoren ICT, Finance, Mobiliteit en Logistiek. Zoekt ook de innovatie en duurzame trends op plekken waar dat niet direct wordt verwacht.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie