Stemming: 18 lidstaten tegen heffing zonnepanelen

Stemming: 18 lidstaten tegen heffing zonnepanelen

30-05-2013 15:06 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een heffing op zonnepanelen uit China krijgt waarschijnlijk geen steun van de Raad van de Europese Unie. In december wordt een definitieve beslissing gemaakt.

Op 6 juni zal de Europese Commissie een besluit nemen over het invoeren van voorlopige importheffingen op Chinese zonnepanelen, om zo de Europese markt te beschermen. Het voorstel van Eurocommissaris Karel de Gucht (Handel) is om een heffing van gemiddeld 47 procent op te leggen.

Veel vertegenwoordigers uit de Europese industrie zijn tegen de importheffingen, omdat het de Europese zonne-energiemarkt zou schaden. Voorstanders van de heffingen zeggen dat de kwaliteit van de zonne-energiesector juist zal verbeteren door de heffingen, en dat een importheffing geen negatieven gevolgen zal hebben voor Europa.

Stemmingsronde

Nadat Angela Merkel dit weekend opriep af te zien van de heffing, heeft ook de meerderheid van de EU-lidstaten zich tegen de importheffing uitgesproken. Van de 27 leden lieten afgelopen vrijdag 18 van hen – waaronder Nederland - schriftelijk weten tegen de importheffingen te zijn. Vier zijn voor importheffingen – waaronder Frankrijk, Italië en Spanje - en vijf onthielden zich van stemming.

De stemming van de lidstaten is niet bindend voor de Europese Commissie, die op 6 juni nog steeds kan besluiten om voorlopige heffingen in te voeren. Die heffingen zijn dan nog voorlopig, omdat in december ook de Raad van de Europese Unie nog moet stemmen over het al dan niet voortzetten van de heffingen.

De Raad van de Europese Unie bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Die vertegenwoordigers zijn meestal de landelijke ministers die verantwoordelijk zijn voor het onderwerp waar in de Raad over wordt besloten. Nu een meerderheid van de EU-lidstaten zich heeft uitgesproken tegen de heffingen, lijkt het waarschijnlijk dat de Raad in december ook tegen de heffingen zal stemmen.

Bron: Solarlove

Foto: Wikimedia Commons

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie