CO2-uitstoot energiebedrijven piekte in 2015

CO2 kolencentrale

01-04-2016 16:49 | Door: Dimitri Reijerman

De Nederlandse energiebedrijven hebben in 2015 12 procent meer CO2 uitgestoten dan het jaar ervoor. Oorzaak zijn nieuwe kolencentrales die zijn gaan draaien. Maar vermoedelijk zal de uitstoot dit jaar gaan dalen.

Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) dat toeziet op het klimaatbeleid en hernieuwbare energie. Het gaat om energiebedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS).

Volgens NEa bedroeg de CO2-uitstoot van de centrales in 2013 nog 43,5 megaton en steeg dit cijfer naar 46,1 megaton in 2014. Het afgelopen jaar kwam de CO2-uitstoot uit op 51,5 megaton, ofwel een stijging van bijna 12 procent.

De stijging is volledig toe te schrijven aan kolencentrales. Zo is op de Maasvlakte een kolencentrale van Juniper gaan draaien, terwijl op dezelfde locatie een centrale van GDF/Suez al in bedrijf was. Ook startte Essent in de Eemshaven een gloednieuwe kolencentrale op.

Daling uitstoot in verschiet

De NEa verwacht dat de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales wel gaat dalen. Zo sloten diverse verouderde kolencentrales eind 2015 hun deuren en twee centrales in Rotterdam gaan dit jaar dicht. Dit is afgesproken in het Energieakkoord.

De vraag is of op termijn de bestaande kolencentrales in Nederland allemaal zullen worden stilgelegd. De Tweede Kamer heeft Minister Kamp van Economische Zaken opdracht gegeven dit te onderzoeken. Energieconcern Nuon gaf deze week nog aan definitief af te zien van het verstoken van steenkool in de Eemshaven. In plaats daarvan zet het bedrijf in op verduurzaming van zijn Magnum-centrale, met energieopslag in hernieuwbaar gas.

CO2-uitstoot

Word nu Free Member en download GRATIS alle infographics met de belangrijkste ontwikkelingen.

Bron: NEa | Foto: By Stodtmeister (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons, NEa

Door: Dimitri Reijerman

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt nieuws en ontwikkelingen in de sectoren ICT, Finance, Mobiliteit en Logistiek. Zoekt ook de innovatie en duurzame trends op plekken waar dat niet direct wordt verwacht.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie