Energiebesparing 12% mogelijk voor ziekenhuizen

Energiebesparing 12% mogelijk voor ziekenhuizen

14-02-2012 11:54 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Nederlandse ziekenhuizen kunnen gemiddeld 12 procent besparen op hun energieverbruik. Dit concludeert TNO DuCHA (Dutch Centre for Health Assets) op basis van een eerder onderzoek naar het energiebesparingspotentieel bij ziekenhuizen in de regio Rijnmond.

Gemiddeld kunnen ziekenhuizen 12 procent besparen op hun energieverbruik. Per ziekenhuis kan zo’n € 150.000,- bespaard worden door te verduurzamen. Vooral op het gebied van verlichting, ventilatie en luchtbevochtiging zijn grote besparingen mogelijk.

André Bode van TNO-DuCHA licht echter toe: “De besparing van 12 procent is een voorzichtige schatting, gezien er sprake is van veel meer mogelijkheden met betrekking tot energiebesparing”.

TNO organiseerde de masterclasses energiebesparing in samenwerking met DCMR Milieudienst Rijnmond en Agentschap NL. Een groot aantal Rijnmondziekenhuizen, zoals Erasmus MC, het Vlietland ziekenhuis en het IJsselland ziekenhuis namen hieraan deel.

Vergrijzing

De onderzoekers verwachten dat in de toekomst het energieverbruik zal toenemen gezien de stijgende vraag naar zorg door vergrijzing en het daarmee gepaard gaande intensievere gebruik van apparatuur.

Naast maatschappelijke doelstellingen op het gebied van het terugdringen van de CO2 uitstoot hebben ook bezuinigingen en stijgende energieprijzen geleid tot een toenemende druk op de kosten van de zorg, waardoor energiebesparing een thema is geworden.

Rijnmond

DCMR Milieudienst Rijnmond, de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in het Rijnmondgebied, constateerde dat de ziekenhuizen jaarlijks circa 125.000 ton CO2 uitstoten.

Daar moet verandering in komen. "Ziekenhuizen zijn verplicht structureel aandacht te besteden aan het voorkomen van energieverspilling. Dit is vastgelegd in hun milieuvergunning", aldus Jan van den Heuvel, directeur DCMR.

In 2012 werken alle deelnemende ziekenhuizen een plan van aanpak voor energiebesparing uit. Daarmee dragen ze bij aan de doelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Namelijk, om in 2025 CO2-uitstoot met 50 procent te reduceren met als uiteindelijke ambitie 100 procent klimaatbestendigheid te bereiken in 2025.

Voor meer informatie over een gerichte aanpak om energie te besparen kunnen ziekenhuizen terecht bij initiatiefnemers DCMR en TNO DuCHA.

Bron: Agentschap NL

Foto: cindy47452

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie