Weer uitstel over plafond biobrandstof uit voedsel

Weer uitstel over plafond biobrandstof uit voedsel

18-10-2013 11:16 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een voorstel voor een limiet op biobrandstoffen uit voedselgewassen heeft na stemming in het Europees Parlement verdere vertraging opgelopen.

De aanname van een wetsvoorstel, om een limiet van 6 procent te stellen aan het gebruik van biobrandstoffen uit voedselgewassen in 2020, blijft mogelijk onbeslist tot 2015.

Nadat eerder al een voorlopig akkoord was bereikt in het Europees Parlement, bleef een definitieve positie toch uit door een tekort van slechts één stem.

Een versnelde onderhandeling met EU-lidstaten in een tweede lezing van het wetsvoorstel heeft wederom geen meerderheidsstem behaald met een tekort aan twee stemmen.

Nieuwe stemronde

De Europese raad van ministers moet het nu opnieuw eens worden over een gezamenlijk standpunt en dit insturen aan het parlement voor een nieuwe stemming. De verwachting is echter dat dit waarschijnlijk niet voor mei 2014 zal gebeuren wanneer die nieuwe verkiezingen zijn.

Nusa Urbancic, manager van de groene denktank Transport en Milieu, beschrijft de stemming van het comité als “een overwinning voor de huidige biobrandstoffenindustrie ten koste van de toekomstige industrie.”

“Er is nu grote onzekerheid voor de sector van nieuwere brandstofgeneraties. Veel van hen zal waarschijnlijk wegtrekken uit Europa zoals ze eerder al dreigden te doen,” zei Urbancic tegen EurActiv. “Maar de vervuilers – de biodieselsector– kan zijn productie nog langer voortzetten.”

Eerste generatie biobrandstoffen worden vaak in verband gebracht met het stijgen van de voedselprijzen. Daarnaast zouden ze, door vermeende grootschalige ontbossing en landgebruik, niet voor de beloofde CO2-reductie zorgen.

Twijfels

Vanuit de biodieselsector klinkt oplichting en ‘gerechtigheid’. Rafaello Garofalo, de secretaris-generaal van de European Biodiesel Board, een industriële groep, zei dat de industrie voor eerste generatie biobrandstoffen ook investeert in de volgende generatie, maar dat de huidige voorstellen er voor zouden zorgen dan “een deel van de industrie bestraft wordt voor zijn werk en anderen ermee beloont worden.”

Volgens Garofalo laat de stemming duidelijk zien dat er “grote twijfels zijn over het vermeende ILUC –indirecte verandering van landgebruik. Ook bevestigt het dat het Europees Parlement een tegenstrijdig aanpak heeft een veel twijfels.”

Hij verwelkomt dan ook de kans op meer tijd en voegde er aan toe dat een beslissing van de EU in een “stillere omgeving” door de volgende Europese Commissie en Parlement na de nieuwe verkiezingen in 2014.

Foto: Wakx via Flickr

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie