Negen op de tien Nederlanders pleiten voor meer duurzame energie

Negen op de tien Nederlanders pleiten voor meer duurzame energie

01-11-2011 18:42 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De meerderheid van de Nederlandse bevolking neemt een positieve houding aan tegenover duurzame energiebronnen. Negen op de tien Nederlanders is dan ook van mening dat er meer gebruik gemaakt moet worden van duurzame energiebronnen.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de bewustwording over de energietransitie in opdracht van gasbedrijf GasTerra. Aan het onderzoek namen ruim duizend burgers, vijfhonderd studenten en vijfhonderd scholieren deel.

De positieve houding tegenover duurzame energiebronnen komt voort uit de wetenschap dat fossiele brandstoffen opraken en de energieprijzen steeds hoger worden.

Nederlanders zien in kernenergie geen alternatief voor fossiele brandstoffen. Slechts 15 procent staat enigszins positief tegenover kernenergie, terwijl dit 23 procent is voor de fossiele brandstof aardolie.

Daar tegenover staat dat 91 procent positief is over zonne-energie, 89 procent over waterkracht en 88 procent over windenergie.

Energietransitie

Ondanks dat negen op de tien Nederlanders wil dat er meer gebruik gemaakt wordt van duurzame energie, is slechts zeven procent bekend met het begrip energietransitie. Energietransitie is de benaming voor de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen of slimme technieken.

Links versus rechts

Een zorgelijke ontwikkeling is dat links en rechts loodrecht tegenover elkaar staan in de discussie omtrent duurzame energie en energietransitie. Links wil vol inzetten op duurzame energie, terwijl rechts juist kernenergie als oplossing ziet. Uit het onderzoek van GasTerra blijkt nu dat hiervoor geen draagvlak lijkt onder de Nederlandse bevolking.

Bron: GasTerra

Word nu Free Member en download GRATIS alle infographics met de belangrijkste ontwikkelingen.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie