Energy Saving Pioneers helpen België energie besparen

Energy Saving Pioneers helpen België energie besparen

14-03-2014 17:30 | Door: Willemien Groot

Een groep van 26 bedrijven en organisaties, waaronder Philips en Siemens, heeft zich verenigd in de Energy Saving Pioneers van België. De coalitie zet zich in voor een ambitieuzer energiebesparingsbeleid.

De energiecoalitie is een initiatief van de Belgische Bond Beter Leefmilieu (BBL), en bestaat uit een groep bedrijven, onderzoeksbureaus en gemeenten. Door hun expertise te bundelen zoeken ze naar haalbare en efficiënte energiebesparende maatregelen. Daarnaast vragen ze een bindende Europese besparingsdoelstelling van 40 procent tegen 2030. Prominente vertegenwoordigers zijn onder meer Philips, Siemens, en de stad Gent.

Beleidsdoelstellingen

De groep presenteerde bij de oprichting een Visietekst met tien beleidsdoelstellingen, bedoeld als dringende aanbevelingen aan de Belgische overheid. Op het eerste gezicht lijken die tamelijk voor de hand te liggen. Maar België is een energie-intensief land, dat wat betreft efficiëntie lager scoort dan het Europese gemiddelde.

De 'pioniers' pleiten onder meer voor een 'slimmer' energienet, dat vraag en aanbod beter op elkaar afstemt. De inzet van hernieuwbare energiebronnen vraagt om een decentraal, flexibeler systeem, schrijven de initiatiefnemers.

België kampt volgens hen met een wirwar aan landelijke, regionale en lokale overheden, met ieder hun eigen verantwoordelijkheden en subsidiestromen. Bedrijven en particulieren weten daardoor niet welke stimuleringsmaatregelen kunnen bijdragen aan energiebesparing.

Voorlopers

De ESP legt daarnaast een grote verantwoordelijkheid bij de Belgische overheid. In het oprichtingsdocument schrijven de samenstellers een duidelijk voorlopersbeleid van Belgische bestuurders te missen.

Alleen al door bij haar inkoopbeleid en gebouwenbeheer duurzaamheid en energie- efficiëntie centraal te stellen, kan de overheid het goede voorbeeld geven. De ervaringen die ze hierbij opdoen, moeten instanties delen met het bedrijfsleven en onderwijs. Leading by example noemen de auteurs die nieuwe rol van Belgische bestuurders.

Om te bewijzen dat Belgische bedrijven nog flinke stappen kunnen zetten in hun productieprocessen, noemen ze het voorbeeld van Campina. De multinational investeerde eenmalig  € 80.000 in de aanpassing van zijn stoominstallatie. Dat leverde een energiebesparing van € 90.000 per jaar op.

Bron: Visietekst Energy Saving Pioneers | Foto: Wikimedia Commons

Word nu Free Member en download GRATIS alle infographics met de belangrijkste ontwikkelingen.

Door: Willemien Groot

Volgt duurzame ontwikkelingen in de sectoren ICT, bouw & infra, landbouw & visserij en voeding & dranken. Journalist met een passie voor duurzame innovatie.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie