Solar-Jet maakt kerosine uit zonlicht

Solar-Jet maakt kerosine uit zonlicht

30-04-2014 16:39 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het Europese innovatieproject Solar-Jet heeft voor het eerst kerosine uit zonlicht gemaakt. De uitvinding kan een revolutie op het gebied van hernieuwbare brandstof betekenen.

Het experimentele Solar-Jet is erin geslaagd om door middel van geconcentreerd, gesimuleerd zonlicht kerosine te maken. Het licht veroorzaakt warmte die CO2 en water omzet in koolmonoxide en waterstofgas. Dit zogenaamde 'syngas' kan vervolgens worden omgezet in brandstoffen zoals kerosine en benzine. Deze zijn dan zonder problemen in bestaande motoren te gebruiken.

Voor omzetting naar brandstof maken de onderzoekers gebruik van een zogenaamd Fischer-Tropsch proces. Dit proces zet de geproduceerde gassen met een katalysator om tot een vloeibare brandstof. Er is nog maar één glas zonne-kerosine geproduceerd in het laboratorium, maar dit betekent toch een doorbraak volgens de onderzoekers. Projectcoördinator doctor Andreas Sizmann: “Met dit bewezen concept zetten we een belangrijke stap naar vrijwel onbeperkte, duurzame brandstoffen in de toekomst.”

Belangrijke stap

De innovatie zit vooral in het integreren van bestaande technieken. Oliemaatschappij Shell past bijvoorbeeld het Fischer-Tropsch proces al wereldwijd toe. Volgende stap in het project is het verder optimaliseren van de reactor. Ook onderzoekt het team mogelijkheden voor opschaling waardoor zonnebrandstoffen economisch rendabel kunnen worden.

Solar-Jet staat voor Solar chemical reactor demonstration and Optimization for Long-term Availability of Renewable JET fuel. Het is een samenwerkingsverband van onderzoeksinstellingen waaronder Shell Global Solutions. Het project krijgt € 2,2 mln subsidie van de Europese Unie.

Brandstof maken uit CO2 staat ook in Nederland volop in de belangstelling. Eind vorig jaar werd nog €5 mln euro toegekend aan verschillende onderzoeksprojecten, onder andere met elektrolyse en fotokatalysators.

Bron: Europa.eu, Solar-Jet | Foto's: Solar-Jet

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie