Rapport: miljardenverlies dreigt voor fossiele industrie

Rapport: miljardenverlies dreigt voor fossiele industrie

02-05-2014 07:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Als de maatschappij stappen zet tegen klimaatverandering, luchtvervuiling en investeert in hernieuwbare energie, stevent de olie- en steenkoolindustrie de komende twintig jaar af op een miljardenverlies. Dat schrijft het Europese handelshuis Kepler Chevreux in een analyse.

Volgens onderzoeksleider Mark Lewis, voormalig hoofd van de afdeling energieonderzoek van Deutsche Bank, heeft de olie-industrie het meeste te verliezen. De potentiële omzetdaling kan oplopen tot $19.300 mrd tussen 2015 en 2035. De steenkoolindustrie verliest in diezelfde periode $4900 mrd en gas $4000 mrd.

Kepler Chevreux onderzocht de gevolgen van internationale maatregelen tegen klimaatverandering en luchtvervuiling voor de olie- steenkool- en gasindustrie. Het handelshuis baseert zijn conclusies op een vergelijking tussen het rapport New Policies Scenario van het Internationaal Energie Agentschap IEA en de noodzakelijke maatregelen om de gemiddelde wereldwijde opwarming te beperken tot 2 graden Celsius.

Verschuivingen

De toekomst van de fossiele industrie wordt niet bepaald door een nieuw klimaatverdrag dat de VN-lidstaten in 2015 in Parijs hopen te sluiten. Eenzijdige of regionale klimaatafspraken, strengere CO2-emissiedoelstellingen en maatregelen tegen luchtvervuiling zoals in China, zijn op zichzelf al een bedreiging, concludeert Kepler. Nog afgezien van ontwikkelingen als de dalende kosten voor hernieuwbare energie.

Voor de olie-industrie lopen de opbrengsten uit de high-cost, high-carbon sector het meeste gevaar. Dat zijn de moeilijk toegankelijke voorraden, in de zeebodem en het Arctisch gebied en fossiele brandstoffen uit schaliegas en teerzanden.

Trends

In zijn aannamen staat Kepler Chevreux niet alleen. In een recente rapportage schreef Citigroup dat 'The Age Of Renewables' is aangebroken. Salford Bernstein gaat ervan uit dat de energieprijzen de komende decennia fors omlaag gaan, onder meer als gevolg van de spectaculaire daling van de kosten van zonne-energie. In sommige Aziatische landen is zonne-energie goedkoper dan fossiele brandstoffen.

De huidige hoge olieprijzen leiden al tot hernieuwde aandacht voor duurzame energie. Bovendien zien bedrijven en particulieren die als een extra stimulans om te investeren in energie-efficiëntie. Als die trend doorzet en de olieprijzen blijven stijgen, verwachten de onderzoekers dat het aandeel van fossiele brandstoffen in de energiemix snel afneemt, ten gunste van hernieuwbare bronnen.

Bron: ReNewEnergy | Foto: Divulgação Petrobras via Wikipedia

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie