Rol biomassa groeit in energiemix

Rol biomassa groeit in energiemix

29-09-2014 07:15 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Biomassa is in staat een vijfde deel van de mondiale behoefte te dekken aan stroom, warmte en brandstof. Nieuwe technologie zorgt ervoor dat opschaling ook duurzaam verloopt. 

Dat blijkt uit een studie van het International Renewable Energy Agency (IRENA). Uitgesplitst is in 2030 ongeveer een derde deel van de biomassa bestemd voor de productie van stroom en warmte, 30 procent voor biobrandstof in de transportsector en het resterende deel voor industriële toepassingen. Het aandeel biomassa in de totale hernieuwbare energiemix kan in 2030 toenemen tot 60 procent.

Tegen die tijd zijn de Verenigde Staten, China, India, Brazilië en Indonesië de grootste afnemers. Zij zorgen gezamenlijk voor 56 procent van de totale vraag. De grootste biomassaleveranciers bevinden zich echter in Azië en Europa. Daardoor zal ook de handel toenemen met 20 tot 40 procent.

De onderzoekers verwachten dat traditioneel gebruik van biomassa, hout voor koken en verwarming, plaats maakt voor efficiëntere toepassingen. De technologie voor omzetting in warmte, stroom en biobrandstof zorgt voor een snelle en duurzame opschaling.

 

Groeiende vraag

 

Volgens het Agentschap is in het meest vooruitstrevende scenario ongeveer 40 procent van de wereldwijde voorraad afkomstig van landbouwresten en afval. Dat zijn bronnen die niet concurreren met de voedselproductie. Nog eens 30 procent is afkomstig van duurzaam beheerde bossen en een zelfde percentage van gewassen met een hoge energiedichtheid.

Critici waarschuwen dat de groeiende vraag naar biomassa leidt tot meer ontbossing. De uitstoot van broeikasgassen neemt daardoor toe, terwijl emissiereducties gewenst zijn. Zonder goede controlesystemen kan de verbouw van gewassen bestemd voor biomassa de productie van voedselgewassen verdringen. IRENA erkent dat een volledig duurzaam systeem een internationale aanpak vergt voor de toeleveringsketen.

Bronnen: BusinessGreen, Biomass Magazine | Foto: Asea, via Flickr

Word nu Free Member en download GRATIS alle infographics met de belangrijkste ontwikkelingen.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie