'Schoner aardgas geen oplossing klimaatprobleem'

'Schoner aardgas geen oplossing klimaatprobleem'

17-10-2014 08:15 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Aardgas draagt als vervanger van steenkool en aardolie onvoldoende bij aan emissiereducties. Dat blijkt uit een studie gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Aardgas wordt veelal gezien als een schonere transitiebrandstof tussen de uitfasering van fossiele brandstoffen naar de opkomst van hernieuwbare energiebronnen, of als een volwaardige vervanger. De brandstof zorgt voor de helft minder CO2-uitstoot dan steenkool. Door grootschalige schaliegasboringen in met name de Verenigde Staten zijn onbereikbare aardgasvoorraden toegankelijk gemaakt.

Juist die toename van de voorraden leiden ertoe dat de brandstof goedkoop is, waardoor het verbruik toeneemt, schrijven de onderzoekers. Bij schaliegasboringen lekken grote hoeveelheden methaan weg. Dat is een veel krachtiger broeikasgas dan CO2. Daarnaast ondermijnen de relatief lage kosten noodzakelijke investeringen in zon, wind en eventueel kernenergie.

 

Ondersteuning

 

Zonder aanvullende maatregelen gaat de overschakeling naar aardgas het klimaatprobleem niet oplossen, zegt hoofdonderzoeker en econoom Haewon McJeon, van de Divisie Energie van het Pacific Northwest National Laboratory. "We hoopten dat aardgas vuilere brandstoffen als steenkool zou verdringen, met lagere emissies als gevolg. Maar dat is niet het enige effect", waarschuwt hij. "Aardgas verdringt niet alleen steenkool, maar ook windenergie.'

De onderzoekers concluderen dat hernieuwbare energiebronnen ondersteuning nodig hebben in de vorm van subsidie of prijsondersteuning als overheden de CO2-uitstoot willen verminderen.

Bron: Discovery News | Foto: Wageningen Universiteit

Word nu Free Member en ontvang GRATIS 2x per week een nieuwsbrief met de belangrijkste duurzame ontwikkelingen. En download ook nog eens GRATIS al onze infographics. 

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie