Offshore windparken verstandige investering

Offshore windparken verstandige investering

17-11-2014 11:08 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De in het Energieakkoord voorgestelde windparken op zee kosten de Nederlandse belastingbetaler maximaal € 1.2 mrd. In het gunstigste geval leveren ze € 12.3 mrd op.

Dat blijkt uit een maatschappelijke kostenbatenanalyse die onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek heeft uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu.

In een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) wordt verder gekeken dan de directe economische factoren die spelen bij een investering. Ook aan de ‘externaliteiten’, de negatieve en positieve neveneffecten van een investering, wordt een waarde toegekend. Het Centraal Plan Bureau nam deze externaliteiten in een eerder onderzoek niet mee en kende aan de windplannen in het Energieakkoord een schade van 5 miljard euro toe. Dit onderzoek veroorzaakte begin oktober veel ophef.

SEO hanteert In de maatschappelijke kostenbatenanalyse bijvoorbeeld een hogere prijs voor vermeden CO2-uitstoot. De onderzoekers rekenen met zowel de actuele CO2-prijs, die tot stand komt op de markt voor de Europese emissierechten (ETS), als met prijzen die meer recht doen aan de te verwachten klimaatschade.

 

Verzekering

 

Het is en blijft lastig om een financiële waarde toe te kennen aan effecten die plaatshebben in de toekomst. Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu, vergelijkt de aanleg van offshore windparken daarom met een verzekering: ”Windmolens op zee besparen hoge kosten voor toekomstige generaties. In die zin zijn windmolenparken een uitstekende verzekering voor onze kinderen en kleinkinderen. We moeten nu investeren om de latere schade zo veel mogelijk te beperken.”

De windparken leveren volgens de MKBA overigens, naast de vermeden broeikasgasemissies, ook directe voordelen op voor de maatschappij: De leveringszekerheid van energie gaat met de extra windturbines omhoog en in de periode tot en met 2023 levert de aanleg van de windparken een werkgelegenheid op van ruim 11.500 arbeidsjaren. Deze twee effecten samen leveren Nederland volgens SEO € 859 mln op.

Bron: Natuur & Milieu | Foto: eLKayPics, via Flickr

Word nu Free Member en download GRATIS alle infographics met de belangrijkste ontwikkelingen.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie