Veel fossiele bronnen nooit meer rendabel

Veel fossiele bronnen nooit meer rendabel

08-01-2015 15:30 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Fossiele brandstoffen die goedkoop en gemakkelijk zijn te winnen, leveren het meeste rendement. Alle andere fossiele voorraden moeten in de grond blijven om klimaatverandering te voorkomen.

De studie van het University College Londen identificeert de brandstofreserves die verbruikt mogen worden zonder dat de wereldwijde gemiddelde temperatuur oploopt tot boven 2 graden Celsius.

Zolang de wereldeconomie nog niet is overgeschakeld op hernieuwbare energiebronnen, blijven fossiele brandstoffen noodzakelijk. Volgens de onderzoekers is de temperatuurstijging alleen te voorkomen door brandstoffen te gebruiken met het hoogste rendement.

 

Investeringen

 

Dat wil zeggen dat bij een kosteneffectief klimaatbeleid met strikte CO2-normen alleen de goedkoopste en meest efficiënte fossiele brandstoffen worden geëxploiteerd. Volgens de onderzoekers is de keuze voor exploitatie van de ene voorraad onlosmakelijk verbonden met uitsluiting van een andere. Duurdere brandstoffen prijzen zichzelf daarvoor vanzelf uit de markt. Makkelijk toegankelijke olievoorraden winnen het van vervuilende en dure olie uit de Canadese teerzanden.

Grote investeringen in schaliegas en teerzandolie zijn veelal gebaseerd op een verwachte hoge olieprijs. Het Carbon Tracker Inititive heeft meermaals gewaarschuwd dat oliemaatschappijen die investeringen niet terugzien bij scherp dalende olieprijzen of striktere klimaatwetten.

Datzelfde geldt voor de enorme steenkoolvoorraden in de VS, China en Australië. Steenkool voor elektriciteitsproductie is minder efficiënt dan wind- en zonne-energie. Die hernieuwbare bronnen zijn niet veel duurder en in een aantal landen al goedkoper.

 

Locaties

 

Wereldwijd moeten 80 procent van de steenkoolreserves, de helft van de gasvoorraden en een derde van de olievoorraden in de grond blijven. Specifieker: op basis van rendement kunnen de olie uit Canadese teerzanden, Noordpoololie en -gas en de schaliegasvoorraden in de VS niet worden gewonnen.

Eerdere studies toonden al dat ten minste twee derde van de bekende fossiele brandstofvoorraden in de grond moet blijven om klimaatverandering te voorkomen. Ook de Amerikaanse president Barack Obama waarschuwde vorig jaar dat de VS niet alle olie kan gebruiken. Het onderzoek van het University College Londen laat voor het eerst zien waar die brandstoffen zich bevinden.

Bron: The Guardian | Foto: Kris Krüg, via Flickr

Word nu Free Member en ontvang de laatste duurzame ontwikkelingen gratis in je inbox. Met nu tijdelijk een GRATIS digitaal exemplaar van ons magazine.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie