Supercomputer van $ 200 mln voor energieonderzoek

Supercomputer

13-04-2015 13:44 | Door: Thijs ten Brinck

De nieuwe supercomputer voor het Argonne National Laboratory moet het onderzoek naar nieuwe zonnepanelen, accu’s en biobrandstoffen bevorderen.

De rekenkracht van de nieuwe supercomputer voor het Argonne National Laboratory komt beschikbaar voor wetenschappers uit alle disciplines. Voor het energieministerie zijn nieuwe materialen, optimalisatie van aerodynamica en biologisch kennis de belangrijkste onderzoeksgebieden. De Amerikaanse overheid steekt $ 200 mln in het project. 

“Slechts weinig overheidsinvestering hebben zoveel impact op zoveel wetenschappelijke onderzoeksthema’s”, zegt Peter Littlewoon, directeur van het Argonne National Laboratory. “Supercomputers versnellen de ontwikkeling en maken technologie sneller marktrijp.”

Onderzoek

Materiaalonderzoekers kunnen met de enorme rekenkracht zoeken naar nieuwe materialen voor accu’s en zonnepanelen. In de transportsector en de windindustrie levert de supercomputer rekenkracht om de lucht en waterstromen rond schepen, treinen, auto’s en windturbinebladen zo gunstig mogelijk te maken.

Biologen zullen de supercomputer gebruiken om te speuren naar de beste organismen voor de productie van biobrandstoffen en andere biochemische toepassingen. Chemisch technologen gebruiken de huidige supercomputer van het Argonne National Laboratory ook al voor baanbrekend materiaalonderzoek.

De nieuwe supercomputer, Aurora genoemd, moet in 2018 gebruiksklaar zijn. De chipbedrijf Intel en supercomputerbouwer Cray zijn verantwoordelijk voor de realisatie. 

Word nu Free Member en ontvang de laatste duurzame ontwikkelingen gratis in je inbox. Met nu tijdelijk een GRATIS digitaal exemplaar van ons magazine.

Bron: Breaking Energy | Foto: NASA Goddard, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)

Door: Thijs ten Brinck

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt ontwikkelingen op het gebied van energie, chemie en industrie. Altijd op zoek naar cleantech-innovaties met impact.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie