Handvaten voor verduurzaming dankzij LTO Energielabel

Handvaten voor verduurzaming dankzij LTO Energielabel

12-09-2012 15:16 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Voor advies over besparing, opwekking en verkoop van energie kunnen agrarische ondernemers nu terecht bij LTO Energie, een duurzaam agrarisch energielabel.

Boeren en tuinders willen de handen uit de mouwen steken om te verduurzamen. Om meer energie te besparen en te produceren  gaan de regionale land- en tuinbouwkoepels LTO Noord, ZLTO en LLTB samenwerken onder de noemer LTO Energie. LTO Energie wil de kennis die al in huis is bij de regionale koepelorganisaties beter coördineren zodat ondernemers bij één adres kunnen aanbellen voor al hun vragen over de verduurzaming van hun bedrijf.

Gezamenlijke aanpak

Volgens Karst Breeuwsma, directeur van  LTO Bedrijven, is samenwerking nodig omdat “de vraag naar duurzame energie stijgt en de agro-sector zelf meer energie wil opwekken, terwijl intussen de subsidiestromen opdrogen”. Door samen als marktpartij op te treden sta je sterker op de markt. In het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren is een  doelstelling geformuleerd voor de hoeveelheid op te wekken energie door de agrosector.  Het doel is dat de agrosector een derde deel (ruim 200 petajoule) levert van de totale hoeveelheid te produceren hernieuwbare energie in Nederland.

"De vraag naar duurzame energie stijgt en de agro-sector wil zelf meer energie opwekken, terwijl intussen de subsidiestromen opdrogen." Karst Breeuwsma, directeur van LTO Bedrijven

Hoeveel het LTO Energielabel daadwerkelijk kan bijdragen aan een toename van de duurzame energieproductie in de agrosector is nog niet helemaal duidelijk. “De opbrengst van duurzame energieproductie verschilt per bedrijfssituatie” stelt Vincent van den Bosch van LTO Energie.

Doolhof van regels

Breeuwsma beargumenteert dat LTO Energie kan bijdragen aan het uit de weg ruimen van obstakels waar ondernemers nu nog tegen aanlopen wanneer zij hun bedrijf willen verduurzamen. “LTO wil energiezaken voor zijn leden makkelijk te maken door alles te regelen rondom reductie, opwekking en energie-inkoop en verkoop. Ook is er onzekerheid over het rendement op duurzame investeringen en verdwalen veel boerenondernemers in het doolhof van regels rond energie.”

"Er verdwalen veel boerenondernemers in het doolhof van regels rond energie".Karst Breeuwsma

Bron: LTO Energie

Foto: LTO Energie

Word nu Free Member en ontvang GRATIS 2x per week een nieuwsbrief met de belangrijkste duurzame ontwikkelingen. En download ook nog eens GRATIS al onze infographics. 

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie