CO2-reductie stadswarmte gelijk aan 1.800.000 zonnepanelen

Waalbrug Nijmegen

30-04-2015 09:36 | Door: Thijs ten Brinck

Klanten die stadswarmte afnemen bij Nuon hebben afgelopen jaar samen bijna 180.000 ton CO2-uitstoot voorkomen, vergeleken met dezelfde warmteproductie door CV-ketels op aardgas.

Huizen en kantoren verwarmen via de warmtenetten van Nuon reduceert de CO2-impact met 50 procent ten opzichte van aardgasgestookte individuele verwarmingsketels. De vermeden broeikasgasemissies zijn vergelijkbaar met 421 voetbalvelden vol zonnepanelen, zo meldt het energiebedrijf in de CO2-reductierapporten over 2014.

De warmtenetten maken vooral gebruik van industriële restwarmte, die anders op het oppervlakte water of via de schoorsteen geloosd zou worden. Het energiebedrijf is ervan overtuigd dat stadswarmte een belangrijke rol kan spelen in een schone energievoorziening.

“We zitten hiermee op één lijn met minister Henk Kamp van Economische Zaken, die onlangs in zijn warmtevisie pleitte voor een omslag in de manier waarop we in Nederland denken over onze warmtevoorziening", zegt Alexander van Ofwegen, directeur Warmte bij Nuon. 

Warmtebuffers

Nuon levert in Nederland stadswarmte aan 1.800 zakelijke klanten en bijna 120.000 gezinnen. Het bedrijf concentreert de activiteiten met stadswarmte in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Almere, Arnhem en Nijmegen.

In de laatste regio, bij de afvalverbrander AVR in Duiven, is een warmtebuffer geplaatst. Het moment dat de warmte wordt geproduceerd, hoeft daardoor niet meer precies samen te vallen met het gebruik. Bij de warmtekrachtcentrale in Diemen is een vergelijkbare buffer in aanbouw.

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Bron: Nuon | Foto: Rein Ketelaars, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)

Door: Thijs ten Brinck

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt ontwikkelingen op het gebied van energie, chemie en industrie. Altijd op zoek naar cleantech-innovaties met impact.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie