Waarom Shell en nog 5 oliereuzen meer willen betalen voor CO2

SHell tankstation

02-06-2015 10:03 | Door: Thijs ten Brinck

De oliebedrijven Shell, BP, Statoil, Total, Eni en BG vragen overheden wereldwijd een duidelijk en stabiel klimaatbeleid te realiseren. CO2-beprijzing is daarbij volgens de CEO’s van essentieel belang.

De zes Europese oliebedrijven doen hun aanbevelingen in een gezamenlijke brief aan het UNFCCC, het VN-secretariaat voor het klimaatverdrag. De bedrijven geven aan zelf al een aantal stappen te nemen die de klimaatimpact verlagen.

Zo streven de bedrijven naar een toenemend aandeel aardgas, ten koste van steenkool en olie in de energiemix, verhogen ze de energie-efficiëntie in de eigen raffinaderijen en logistiek en investeren ze in CO2-opslag.

Om meer stappen te nemen is meer politieke zekerheid en duidelijk langetermijnbeleid nodig, stellen de oliemaatschappijen. Shell, BP en de collega’s zien een goed functionerende markt voor emissierechten of een andere vorm van CO2-beprijzing als meest efficiënte middel om de emissies wereldwijd te reduceren.

Wereldwijde CO2-prijs

De zes oliebedrijven zijn onderhevig aan het Europese emissiehandelssysteem (ETS) en hanteren ook intern schaduwprijzen voor CO2-uitstoot. CO2-rechten zijn nu nog relatief goedkoop maar de druk op vooral de Europese regering om werk te maken van klimaatbeleid neemt toe.

Als andere regio’s achterblijven met CO2-beprijzing, komen de Europese energiebedrijven in het nauw terwijl de CO2-uitstoot wereldwijd niet zal verminderen. De oproep van de olie-CEO’s betreft dan ook de overheden van de hele wereld.

Nog niet op alle continenten is CO2-beprijzing geregeld en waar al wel een systeem in werking is moeten de systemen internationaal uiteindelijk met elkaar in overeenstemming komen.

De oliebedrijven willen de overheden en helpen te komen tot ambitieuze maar ook praktisch uitvoerbare en effectieve maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Businessmodellen die sturen op een lage CO2-impact zijn fragiel tot ze een kritische marktomvang bereiken. Een duidelijke, wereldwijde CO2-prijs kan de innovatie en marktontwikkeling voor milieuvriendelijke technologie versnellen.

Word nu Free Member en download GRATIS alle infographics met de belangrijkste ontwikkelingen.

Bron: Statoil | Foto: russellstreet, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)

 

Door: Thijs ten Brinck

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt ontwikkelingen op het gebied van energie, chemie en industrie. Altijd op zoek naar cleantech-innovaties met impact.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie