Voortraject voor aanleg windpark 75 procent sneller voltooid

windsnelheid

22-07-2015 07:12 | Door: Thijs ten Brinck

Onderzoekers aan het MIT hebben een meetprocedure ontwikkeld die al binnen drie maanden accuraat weergeeft wat de windsnelheden op de locatie van een gepland windpark zullen zijn.

Dankzij enkele slimme wiskundige trucks van onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), kunnen ontwikkelaars vanaf nu sneller en beter gefundeerd beslissingen nemen over investeringen in windparken.

“We spraken met mensen uit de windenergiebranche en kwamen er achter dat ze ontzettend simplistische statistiek gebruiken om de windprofielen op een locatie te benaderen”, zegt Kalyan Veeramachaneni, wetenschapper aan het MIT.

Veeramachaneni collega’s bouwden een accurater meetmodel, dat een beperkte hoeveelheid nieuwe winddata koppelt aan veel meer historische data, afkomstig van maximaal vijftien nabijgelegen weerstations.

Drie keer beter

In de validatie van het systeem, met slechts drie maanden aan meetdata, voorspelde het MIT-team de windsnelheden in de opvolgende twee jaar bijna drie keer accurater dan het conventionele meetmodel. Dat bestaande model maakte bovendien gebruik van acht maanden aan data. Op basis van deze test heeft Veeramachaneni de nieuwe methode verder verfijnd.

Het inmeten van een locatie duurt in de conventionele methode vaak langer dan de bouw van het windpark zelf. Verkorten van de meetprocedure kan de groei van windenergie daarmee significant versnellen.  

Duurzame businesscase

Het in kaart brengen van de windsnelheden op een locatie waar een investeerder windmolens wil plaatsen, is van groot belang voor de businesscase en de specifieke invulling van het windpark. In de regel wordt voor het meten een adviesbureau ingehuurd, dat acht tot twaalf maanden lang elke tien minuten de windsnelheid en –richting meet. De gemeten waarden worden vervolgens vergeleken met meerjarige data uit één nabijgelegen weerstation.

De wiskundige innovatie van het MIT is vooral van belang voor offshore windprojecten. Plaatsen en beheren van een hoge meetmast is hier extra duur.

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Bron: MIT | Foto: U.S. Geological Survey, via Flickr Public Domain (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)

Door: Thijs ten Brinck

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt ontwikkelingen op het gebied van energie, chemie en industrie. Altijd op zoek naar cleantech-innovaties met impact.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie