07-09-2015 12:11 | Door: Thijs ten Brinck

Het Nederlandste elektriciteitsnet zal flink moeten veranderen om in 2030 alle stroomproductie van windturbines en zonnepanelen, en de afname van elektrische auto’s en warmtepompen in goede banen te kunnen leiden.

Nederlandse elektriciteitsnet behoort nu tot de drie betrouwbaarste in Europa. Of dat over 10 à 15 jaar nog steeds zo is, hangt af van de investeringen die in de komende jaren gedaan worden.

“Hoe de elektriciteitsvoorziening er na 2025 of in 2030 uit ziet, is nog onbekend. Maar dat het anders is dan nu staat vast”, schrijft TNO. Te lang teren op de bestaande, bewezen technologie vergroot de kans op acute problemen in de nabije toekomst. “Veranderingen vinden dan plaats onder druk van de omstandigheden. Dat kan ons land al snel miljarden euro’s extra kosten.”

Experimenteer met smart grids

In 2030 zal volgens TNO de helft van alle stroom uit duurzame bronnen komen, vier keer zoveel als nu. Een groot deel daarvan, uit windparken en zonneweides, is niet regelbaar. Tegelijkertijd verwarmen mensen huizen en kantoren waarschijnlijk veel meer met stroom in plaats van aardgas, en komen er veel elektrische auto’s bij.

TNO roept in het rapport Naar een toekomstbestendig energiesysteem: Flexibiliteit met waarde op om niet af te wachten tot de energiemix, gebruikspatronen en verdienmodellen van 2030 duidelijk zijn. Het rapport beschrijft mogelijkheden om het stroomnet flexibeler te maken en adviseert om sneller en meer te experimenteren met deze nieuwe netbeheerconcepten.

“Bijvoorbeeld met opslag, met variabele tarieven voor netwerken en vraagsturing”, schrijft TNO. “Zo kunnen alle partijen in de praktijk ervaring opdoen met hun nieuwe rollen.”

Bron: TNO | Foto: Chris Hunkeler, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)