Dunnere funderingspalen reduceren kosten offshore windenergie

windpark

08-09-2015 07:56 | Door: Thijs ten Brinck

Het Deense energiebedrijf Dong heeft in Duitsland en Frankrijk de funderingspalen voor offshore windmolens grondig getest. Het bedrijf claimt dat de palen die nu in gebruik zijn dunner en korter kunnen.

Dong heeft binnen het Pisa-onderzoeksproject samengewerkt met de Oxford University, Imperial College London en University College Dublin. De onderzoekers hebben 28 funderingspalen, met drie verschillende diameters, net zo lang zijwaarts belast tot ze het begaven.

“We zijn erg blij met de resultaten. Ze tonen aan dat de huidige ontwerpen voor funderingen tamelijk behoudend zijn”, zegt lastair Muir Wood, geotechnisch ingenieur bij Dong. “Afgaande op de eerste resultaten kunnen we de hoeveelheid staal in de palen verminderen, en zo de kostprijs van windstroom verlagen.”

Kleinere schepen

Als de funderingspalen dunner of korter kunnen, scheelt dat fors in de materiaal- en installatiekosten van offshore windparken. Op eenzelfde paal kan een turbine met een hoger vermogen en het installeren van kleinere funderingen kan met kleinere, goedkopere schepen.

De prestaties van de funderingspalen zijn op meer dan 250 punten vastgelegd gedurende de proeven. De zijwaartse belasting, statisch en dynamisch, liep op tot het gewicht van 37 Londense dubbeldekbussen.

De testlocaties in Duitsland en Frankrijk bevatten veel kleigrond, respectievelijk vooral los zand. Ze zijn al veel gebruikt voor tests ten behoeve van de offshore olie- en gasindustrie. Samen zijn de grondsoorten representatief voor het overgrote deel van de Noordzee.

Het komende half jaar gaan de onderzoekers alle gemeten data verder analyseren.

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Bron: Dong | Foto: Dong

Door: Thijs ten Brinck

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt ontwikkelingen op het gebied van energie, chemie en industrie. Altijd op zoek naar cleantech-innovaties met impact.



Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie