Energiehonger Nederlandse ICT daalt tot 2020 met 10 à 20 procent

servers

18-02-2016 09:58 | Door: Dimitri Reijerman

Het totale energieverbruik van de ICT-sector in Nederland zal de komende vier jaar met 10 tot 20 procent verminderen. Zuinigere hardware en een toenemend cloudgebruik zorgen hiervoor.

Dat stelt milieuadviesbureau CE Delft in het Trendonderzoek ICT & Energie, dat gemaakt is in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens het onderzoek is het energieverbruik door de ICT-sector in de periode 2008 tot 2013 stabiel gebleven. In 2013 was de ICT in Nederland goed voor 9,4 terawattuur, 8 procent van de totale vraag.

Ondanks dat consumenten steeds meer hardware gebruiken, is het energieverbruik de laatste jaren met een vijfde afgenomen tot 720 miljoen kilowattuur. Dit komt volgens CE Delft doordat de gebruikte apparatuur zuiniger is geworden en meer software online wordt afgenomen.

Een ander deel van de vraagzijde, de zakelijke sector, laat wel een stijging zien en komt uit op 440 miljoen kilowattuur. Daarbij verbruiken vooral privé-datacenters van bedrijven veel stroom.

Bij de aanbodzijde is het stroomverbruik ook toegenomen. Dit is toe te wijzen aan de snelle groei van datacenters en de vraag naar online opslag en cloud computing. De datacenters verstoken jaarlijks 1,4 terawattuur.

Telecombedrijven zijn goed voor een jaarverbruik van 1 terawattuur, maar zij laten ondanks een sterke groei van de vraag naar telecomdiensten toch een daling zien. Ook dit is toe te wijzen aan zuinigere apparatuur.

'Stroomvraag daalt tot 2020'

Met het jaar 2013 als uitgangspunt denkt CE Delft dat de energievraag vanuit de ICT tot en met 2020 daalt met 10 tot 20 procent. Vijf hoofdontwikkelingen zijn daarvoor aan te wijzen. Zo zullen meer met internet verbonden apparaten, de opkomst van internet-of-things en cloud computing de energievraag doen toenemen. Deze wordt echter per saldo tenietgedaan door zuinigere apparatuur en efficiëntere datacenters.

Bij de ramingen voor 2030 is CE Delft veel voorzichtiger: afhankelijk van de ontwikkelingen noemt het onderzoeksbureau een bandbreedte van een verdere daling van de vraag met 22 procent tot aan een stijging van maximaal 14 procent.

Om de ICT-sector verder te verduurzamen, adviseert CE Delft RVO.nl om bedrijven te stimuleren hun verbruik te laten afnemen. Daarvoor bestaat het middel van Meerjarenafspraken-ICT. Dit zijn convenanten tussen de overheid enerzijds en bedrijven en instellingen anderzijds over het effectiever en efficiënter inzetten van energie.

Verder moeten consumenten voorlichting krijgen over zuiniger gebruik en er moet onderzoek komen naar hoe ICT-technologie de vraag naar energie in andere sectoren kan verminderen.

Word nu Free Member en ontvang GRATIS 2x per week een nieuwsbrief met de belangrijkste duurzame ontwikkelingen. En download ook nog eens GRATIS al onze infographics. 

Bron: CE Delft | Foto: public domain

Door: Dimitri Reijerman

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt nieuws en ontwikkelingen in de sectoren ICT, Finance, Mobiliteit en Logistiek. Zoekt ook de innovatie en duurzame trends op plekken waar dat niet direct wordt verwacht.Onze Loyalty Partners

Nieuws over duurzame ICT

De belangrijkste duurzame ontwikkelingen en het laatste nieuws op het gebied van ICT en automatisering kunt u vinden op de sectorpagina ICT.

We belichten in deze sector onder andere ontwikkelingen als energiezuinige datacenters, internet of things, innovatieve drones en andere ontwikkelingen binnen hardware en software met een impact op duurzaamheid. Uiteraard verliezen we de slimste start-ups niet uit het oog.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector ICT