Groei wereldeconomie ontkoppeld van groei CO2-uitstoot

Groei wereldeconomie ontkoppeld van groei CO2-uitstoot

01-11-2013 12:28 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

 

 

 

 

De wereld slaagt er steeds beter in om economische groei te realiseren zonder de uitstoot van broeikasgassen toe te laten nemen.

 

Twee rapporten die gisteren verschenen wijzen allebei in die richting. Het eerste rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Ecofys en het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie verscheen recentelijk in het internationale tijdschrift Climate Change. De onderzoekers concludeerden dat er in 2012 wereldwijd 34,5 miljard ton CO2 is uitgestoten – een somber record.

Lichtpuntje was echter dat de groei in CO2-uitstoot is afgenomen. Van 2011 naar 2012 was de stijging 1,1 procent. De gemiddelde groei over de afgelopen jaren was 2,9 procent.

Dat is bijzonder. In 2012 groeide de wereldeconomie namelijk met 3,5 procent – beduidend meer dan de 1,1 procent groei in CO2-uitstoot. Dat suggereert dat economische groei steeds ‘schoner’ wordt: er wordt waarde gecreëerd zonder dat daar extra fossiele brandstoffen voor worden verbrand. Oorzaken daarvoor zijn de toename van hernieuwbare energie en verhoogde energie-efficiëntie.

Economische crisis

Dat punt wordt ondersteund door een andere studie van CDC Climat, een investeringsgroep uit Frankrijk. In haar studie ontkracht CDC de stelling dat de economische crisis de grootste oorzaak is van een significante reductie in CO2-uitstoot, die vooral in 2008 en 2009 werd gezien. CDC beweert dat er juist een grote rol is toe te kennen aan de opkomst van duurzame technieken in Europa.

Volgens de berekeningen van CDC is door duurzame energie 500 miljoen ton CO2-emissie vermeden sinds 2005. De economische crisis zorgde ‘maar’ voor 300 miljoen ton vermeden CO2-uitstoot.

Ook de studie van het CDC wijst er dus op dat CO2-uitstoot en economische groei niet 1-op-1 met elkaar verbonden zijn. Milieuwetenschappers benadrukken deze lage correlatie.. Zij concluderen dat economische groei ook plaats kan vinden zonder extra CO2-uitstoot. Daarmee valt een belangrijk politiek argument tegen een ambitieuzer klimaatbeleid weg.

Bron: Euractiv.com

Foto:  Stevenleenow via Flickr

Word nu Free Member en ontvang GRATIS 2x per week een nieuwsbrief met de belangrijkste duurzame ontwikkelingen. En download ook nog eens GRATIS al onze infographics. 

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Industrie & Chemie

Duurzaam industrienieuws

Het winnen van grondstoffen, de productie van staal, plastics, cement en aluminium en de verwerking halffabricaten tot auto’s, smartphones en bouwmaterialen verbruiken wereldwijd veel energie. In dit sectoroverzicht beschrijven we de stappen die de mijnbouw, maakindustrie en andere bedrijven in de productieketen nemen op het gebied van duurzaamheid. Belangrijke trends zijn energiebesparing, hergebruik en de toepassing van biobased grondstoffen.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Industrie & Chemie