RVO brengt Nederlandse biobased economie in beeld

RVO brengt Nederlandse biobased economie in beeld

19-03-2014 12:16 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De biobased economie staat nog in de kinderschoenen maar is zeker een economie om in de gaten te houden, stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

De RVO publiceerde woensdag het Protocol Monitoring Materiaalstromen Biobased Economy. Dit protocol is opgesteld om een beeld te krijgen van de omvang en groei van de Nederlandse biobased economie.

De biobased economie staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Vandaar dat de Rijksdienst de opdracht heeft gegeven om vast te stellen hoe die vorm moet krijgen en hoe definities, uitgangspunten en de methode van monitoring van de biobased economie op elkaar zijn af te stemmen. De RVO stelt dat het vooral in de beginfase belangrijk is om de ontwikkeling van de opkomende economie in kaart te brengen.

 

Megatonnen

 

Uit het rapport blijkt de omvang van de biobased economie zo'n 13 megaton toegepaste biomassa. Dit is een onderschatting, stelt de RVO. Vanuit de chemiesector is nog onvoldoende informatie bekend. De biobased economie is met 13 megaton klein ten opzichte van de fossiele economie en heeft een aandeel van ongeveer 5 procent.

Met 5.7 megaton vormen energie en warmte op dit moment de belangrijkste pijler van de biobased economie. De houtsector (1.6 megaton) en het aandeel van de papier- en pulpindustrie (2.7 megaton) is eveneens aanzienlijk. Met deze gegevens wordt vanaf nu de toekomstige groei van de Nederlandse biobased economie bijgehouden.

 

Chemie

 

Onderzoekers hadden moeite om betrouwbare gegevens te verzamelen over de hoeveelheid toegepaste biomassa in de Nederlandse chemiesector. Dit komt vooral door de grote hoeveelheid producten en tussenproducten in deze sector. Tevens verdwijnen chemicaliën en materialen, in tegenstelling tot brandstoffen, niet bij gebruik maar worden doorgegeven aan een volgend bedrijf. Hierdoor dreigt een dubbeltelling te ontstaan.

Uit de beschikbare informatie is af te leiden  dat de toepassing van biobased grondstoffen in de chemiesector in ieder geval groter is dan 2.8 megaton. Met name de productie van biobrandstoffen is dominant.

 

Routekaart

 

Via de website Biobased Economy is het mogelijk om via interactieve routekaarten inzicht te krijgen in verschillende biomassaketens die deel uitmaken van de Nederlandse biobased economie.

[caption id="attachment_62452" align="aligncenter" width="486"] De routekaart van pyrolyse. Bron: Biobased Economy[/caption]

 

Monitoring

 

Het protocol bouwt voort op monitoringsactiviteiten van de biobased economie die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Bij deze eerste versie was de uitwerking beperkt tot een eerste massabalans in Nederland. De RVO heeft ervoor gekozen om met een hanteerbare reikwijdte te beginnen, zodat die vervolgens stapsgewijs verder kan worden uitgewerkt.

Het Food & Biobased Research onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit heeft in opdracht van de RVO (voorheen Agentschap NL) en in samenwerking met het Ministerie van Economisch Zaken het protocol opgesteld.

Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan de monitoring van de biobased economie. Vanuit Nederland zijn het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst  betrokken bij de Bioeconomy Observatory die door het Joint Research Centre (JRC) voor de Europese Commissie wordt uitgevoerd.

Bron: Biobased Economy | Foto: Sarah Cady via Flickr

Word nu Free Member en ontvang de laatste duurzame ontwikkelingen gratis in je inbox. Met nu tijdelijk een GRATIS digitaal exemplaar van ons magazine.

RVO

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Industrie & Chemie

Duurzaam industrienieuws

Het winnen van grondstoffen, de productie van staal, plastics, cement en aluminium en de verwerking halffabricaten tot auto’s, smartphones en bouwmaterialen verbruiken wereldwijd veel energie. In dit sectoroverzicht beschrijven we de stappen die de mijnbouw, maakindustrie en andere bedrijven in de productieketen nemen op het gebied van duurzaamheid. Belangrijke trends zijn energiebesparing, hergebruik en de toepassing van biobased grondstoffen.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Industrie & Chemie