Duurzaamheid borrelt op in chemie-industrie

Duurzaamheid borrelt op in chemie-industrie

19-06-2014 15:58 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Verduurzaming wordt bij steeds meer chemiebedrijven aangegrepen om de concurrentiepositie te versterken.

Dat stelt de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) in zijn eerste duurzaamheidsrapport. Het rapport beschrijft de ambities, de doelstellingen en de tot op heden bereikte resultaten van de chemische industriesector.

De sector heeft verschillende duurzaamheidsambities uit. Zo wil de industrie voor 2030 de CO2-uitstoot tot 40 procent per ton product verminderen ten opzichte van 2005. Ook streven de aangesloten bedrijven naar een aandeel van 15 procent biomassa als grondstof in 2030.

Uit het rapport blijkt dat de reductiedoelstellingen voor de emissies van zwaveldioxide, ammoniak en vluchtige organische stoffen in 2010 ruimschoots zijn gehaald. In 2005 stootte de sector nog zo'n 21 miljoen ton CO2 uit. In 2012 is een broeikasgasreductie van circa 11 procent per ton product gerealiseerd. De reductiedoelstellingen voor de emissies van stikstofdioxide en fijnstof zijn in 2010 daarentegen niet gehaald.

Knelpunten

Het rapport ziet op de weg naar een duurzamere chemie-industrie wel verschillende knelpunten. Zo neemt de concurrentie vanuit het Midden-Oosten en Azië toe, waardoor er minder investeringsruimte is voor duurzame innovaties. Daarnaast wordt nauwelijks geïnvesteerd in de Europese chemiesector. Dit komt door de lage prijs van schaliegas, waardoor bedrijven steeds vaker investeren in de Verenigde Staten.

De VNCI constateert dat niet-fossiele grondstoffen nog niet kunnen concurreren met fossiele grondstoffen. Ook hebben chemiebedrijven moeite met het begeleiden van hun personeel naar een duurzamere bedrijfsvoering.

Concurrentie

Colette Alma, directeur bij de VNCI, benadrukt het belang van een duurzame ontwikkeling. Om te concurreren met economieën die dankzij lage energie- en grondstoffenprijzen een groot concurrentievoordeel genieten, is duurzaamheid volgens haar zeer belangrijk.

Het duurzaamheidsverslag is de eerste stap. “Dit rapport is het begin van een proces om de bijdrage van de chemie aan de verduurzaming van de industrie te monitoren en daarover te rapporten”, aldus Alma.

Bron: VNCI | Foto: Roberto Pasini via Flickr

Word nu Free Member en ontvang de laatste duurzame ontwikkelingen gratis in je inbox. Met nu tijdelijk een GRATIS digitaal exemplaar van ons magazine.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Industrie & Chemie

Duurzaam industrienieuws

Het winnen van grondstoffen, de productie van staal, plastics, cement en aluminium en de verwerking halffabricaten tot auto’s, smartphones en bouwmaterialen verbruiken wereldwijd veel energie. In dit sectoroverzicht beschrijven we de stappen die de mijnbouw, maakindustrie en andere bedrijven in de productieketen nemen op het gebied van duurzaamheid. Belangrijke trends zijn energiebesparing, hergebruik en de toepassing van biobased grondstoffen.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Industrie & Chemie