Uitstoot broeikasgassen licht gestegen

Uitstoot broeikasgassen licht gestegen

03-09-2014 12:47 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De uitstoot van broeikasgassen is in Nederland in 2013 licht toegenomen vergeleken met het jaar ervoor. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Emissieregistratie.

Het gaat om een stijging van 0,5 miljoen ton CO2-equivalent. Die toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de uitstoot van andere broeikasgassen dan CO2 in de landbouw en de industrie, schrijft het bureau in de verklaring. Emissieregistratie is een samenwerkingsverband onder leiding van het RIVM.

De landbouwsector stootte meer methaan en ammoniak uit als gevolg van de uitbreiding van de veestapel. De chemie zorgde voor een lichte toename van lachgas.

Door het koude voorjaar van 2013 nam de uitstoot van CO2 toe, omdat kantoren en huishoudens meer aardgas verstookten. De emissies in de industrie en door autoverkeer namen af door een lagere productie en een lager brandstofverbruik.

De uitstoot van zwaveloxiden als geheel daalde met ongeveer 3 kiloton. Energiecentrales stootten weliswaar meer uit door een grotere inzet van steenkool, maar de raffinaderijen realiseerden een emissiedaling door minder af te fakkelen.

Vanwege de Europese emissie-eisen voor personenauto’s en vrachtverkeer daalde de uitstoot van stikstofoxiden in 2013 met ongeveer 9 kiloton.

Bron: RIVM | Foto: Jeroen Krah, via Flickr

 

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Industrie & Chemie

Duurzaam industrienieuws

Het winnen van grondstoffen, de productie van staal, plastics, cement en aluminium en de verwerking halffabricaten tot auto’s, smartphones en bouwmaterialen verbruiken wereldwijd veel energie. In dit sectoroverzicht beschrijven we de stappen die de mijnbouw, maakindustrie en andere bedrijven in de productieketen nemen op het gebied van duurzaamheid. Belangrijke trends zijn energiebesparing, hergebruik en de toepassing van biobased grondstoffen.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Industrie & Chemie