Laagwaardige bio-energie als wegbereider voor bio-economie

hout

17-08-2015 07:25 | Door: Thijs ten Brinck

Biomassa-onderzoeker Wolter Elbersen, van de Wageningen Universiteit, betoogt in een interview met Ensoc dat biomassa een niet te verwaarlozen rol heeft in een duurzame energiemix.

“De huidige vraag naar biomassa voor elektriciteit en warmte mobiliseert biomassa”, zegt Wouter Elbersen in een interview met Energy Society Online (Ensoc). De biomassa is volgens Eldersen van belang als aanvulling op wind- en zonne-energie, en als brandstof voor vliegtuigen en vrachtwagens.

Het huidige gebruik van biomassa voor energie, is volgens de onderzoeker belangrijke tussenstap op weg naar meer hoogwaardige biobased grondstoffen en producten.

Omstreden biomassa

Bijstook van biomassa in energiecentrales en de productie van biobrandstoffen is omstreden. In januari 2015 bracht de Koninklijke Academie der Wetenschappen (KNAW) een kritisch rapport uit over bio-energie. De KNAW claimde onder andere dat energie opwekken met zonnepanelen bijna tien keer efficiënter is dan het verstoken van biomassa voor elektriciteit.

Op het KNAW-rapport is sinds januari door voor- en tegenstanders veel gereageerd. Belangrijke argumenten tegen het gebruik van biomassa voor energie zijn, naast de lage efficiëntie, dat het verbouwen van energiegewassen bijna altijd concurreert met de productie van voedsel.

Hoog- of laagwaardig

De KNAW en zijn medestanders stellen dat gebruik van biomassa in hoogwaardige toepassingen, zoals in de productie van plastics en in andere sectoren van de chemie, wel duurzaam kan zijn. Dan is er ook veel minder biomassa nodig.

Volgens Eldersen is er in Nederland nog veel biomassa beschikbaar die niet benut wordt. Ook zijn de relatief laagwaardige energietoepassingen volgens de onderzoeker een goede manier om systemen voor het vergaren en vervoeren van biomassa volwassener te maken.

Eldersen: “Het op een duurzame wijze mobiliseren van de biomassapotentie is juist noodzakelijk voor toepassingen van hogere toegevoegde waarde in chemie en materialen.”

Word nu Free Member en ontvang GRATIS 2x per week een nieuwsbrief met de belangrijkste duurzame ontwikkelingen. En download ook nog eens GRATIS al onze infographics. 

Bron: Ensoc, Trouw, KNAW | Foto: U.S. Department of Agriculture, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)

Door: Thijs ten Brinck

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt ontwikkelingen op het gebied van energie, chemie en industrie. Altijd op zoek naar cleantech-innovaties met impact.Priority Partner voor de sector Industrie & Chemie

Duurzaam industrienieuws

Het winnen van grondstoffen, de productie van staal, plastics, cement en aluminium en de verwerking halffabricaten tot auto’s, smartphones en bouwmaterialen verbruiken wereldwijd veel energie. In dit sectoroverzicht beschrijven we de stappen die de mijnbouw, maakindustrie en andere bedrijven in de productieketen nemen op het gebied van duurzaamheid. Belangrijke trends zijn energiebesparing, hergebruik en de toepassing van biobased grondstoffen.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Industrie & Chemie