‘Biobased economy moet zichtbaar verbetering opleveren’

‘Biobased economy moet zichtbaar verbetering opleveren’

22-02-2013 11:32 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Nederlanders zijn positief over de biobased economy, mits het direct iets oplevert. Er heerst over deze term veel onduidelijkheid.

Dit is een van de conclusies uit een rapport over de visie van burgers over de biobased economy, opgesteld naar aanleiding van een serie publieksbijeenkomsten georganiseerd door ondernemers, wetenschappers en opiniemakers. Belangrijkste conclusie is dat de, vaak duurdere, biobased-producten een bijdrage moeten leveren aan een zichtbare verbetering van de leefomgeving en het eigen leven. Anders wordt het lastig om de Nederlander warm te maken voor een groene leefwijze.

Onder de biobased economy wordt een economie verstaan waarbij brandstoffen en producten worden gemaakt uit hernieuwbare, biologische bronnen. Met zijn sterke landbouw- en chemiesectoren heeft Nederland een goede uitgangspositie om zo’n economie op touw te zetten.

Men is zich ervan bewust dat een transitie naar een niet-fossiele economie noodzakelijk wordt door de wereldwijde bevolkingsgroei, schaarste aan grondstoffen, overschot aan afval en klimaatverandering. Maar burgers weten niet wat hun rol in dit geheel is. Want, zo stelt het onderzoek, ‘heeft het wel zin als ik mijn leven verander, terwijl overheid en bedrijfsleven op dezelfde manier doorgaan?’ ‘Nee’, luidt het antwoord. Pas als overheid en bedrijfsleven stappen neemt, volgt de burger.

Impact

Stappen die burgers wel ondernemen zijn het tegengaan van energieverspilling en vervuiling. Deze aspecten zijn direct voelbaar. Een lagere energierekening is immers goedkoper en een schonere leefomgeving is gezond. Burgers zien het bewuster omgaan met grondstoffen, recycling en het reduceren van afval als positiefste kanten van de biobased economy.

Men is namelijk onzeker over de impact op de lange termijn. Het is niet voor iedereen duidelijk wat deze economie precies inhoudt. Het beeld dat stakeholders schetsen is dus erg belangrijk. Wanneer de belanghebbenden niet duidelijk communiceren over de verschillende aspecten van een biobased economy, loopt het de kans dat het wordt geassocieerd met de negatieve kanten van het kapitalisme.

Het rapport van onderzoeksbureau Tertium wordt onder andere ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, AgentschapNL en BE-Basic: een internationaal samenwerkingsverband van universiteiten en bedrijven in de duurzame chemie.

Bron: Tertium

Foto: Roel Wijnants via Flickr.com

Word nu Free Member en ontvang de laatste duurzame ontwikkelingen gratis in je inbox. Met nu tijdelijk een GRATIS digitaal exemplaar van ons magazine.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Industrie & Chemie

Duurzaam industrienieuws

Het winnen van grondstoffen, de productie van staal, plastics, cement en aluminium en de verwerking halffabricaten tot auto’s, smartphones en bouwmaterialen verbruiken wereldwijd veel energie. In dit sectoroverzicht beschrijven we de stappen die de mijnbouw, maakindustrie en andere bedrijven in de productieketen nemen op het gebied van duurzaamheid. Belangrijke trends zijn energiebesparing, hergebruik en de toepassing van biobased grondstoffen.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Industrie & Chemie