Catom levert biobrandstof met minste CO2-uitstoot

Catom levert biobrandstof met minste CO2-uitstoot

25-02-2014 16:53 | Door: Luc Hillege

De schoonste brandstofleverancier die biobrandstoffen bijmengt is Catom uit Breda. Het bedrijf levert een biobrandstof met 80 procent minder CO2-uitstoot dan reguliere fossiele brandstoffen. 

In de studie ‘Biofuels on the Dutch market – Ranking Oilcompanies’ zet onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau CE Delft voor het tweede jaar de CO2 prestaties van biobrandstoffen per leverancier op een rij. De top tien uit het onderzoek is gebaseerd op de cijfers die de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) openbaar maakt. De studie is gefinancierd door Natuur & Milieu en Greenpeace.

Bijmengen

Gemiddeld genomen nam de broeikasgasintensiteit af en in 2012 presteerden alle biobrandstoffen beter dan de fossiele brandstoffen. Er zijn enkele verschillen tussen de tien brandstofleveranciers. Deze zijn vooral te verklaren door het gebruik van andere typen grondstoffen en de percentages biobrandstoffen die worden bijgemengd.

Er wordt minder biobrandstof bijgemengd afkomstig van voedselgewassen. Steeds vaker kiezen leveranciers voor het bijmengen van brandstoffen gewonnen uit afval en residuen, zoals frituurvet, blijkt uit het rapport.

Catom

De brandstofleverancier Catom komt als beste uit het onderzoek van CE Delft. Het bedrijf mengt bijna uitsluitend tweede generatie biobrandstoffen bij. In 2012 mengde Catom 4,5 procent biobrandstof bij met ‘reguliere’ diesel. Daarmee voldeed Catom toen al aan  de wettelijke vereiste. Nederland kent een verplichting tot het bijmengen van biobrandstoffen. In 2012 moest 4,5 procent biobrandstof bijgemengd worden. In 2013 was dit 5 procent en dit jaar 5,5 procent.

De biodiesel die Catom bijmengt is onder andere afkomstig uit frituurolie van McDonald's. Daarnaast is Catom een van de distributeurs in Nederland van Gas-to-Liquid (GTL) brandstoffen. Dit is een geavanceerde biobrandstof ontwikkeld en geproduceerd door Shell.

Deze biobrandstof is vrij van zwavel en heeft een hoog octaangehalte. Dat leidt tot een schonere verbranding in de motoren van voertuigen dan normale brandstof. GTL is volgens Catom interessant voor grote gemeentes in Nederland. De brandstof draagt bij aan de vermindering van lokale broeikasgassen. Doordat er minder fijnstofdeeltjes, roet, stikstof-dioxide en zwaveloxide vrijkomt bij de verbranding van GTL, kan het gebruik hiervan door de transportsector bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in binnensteden.

Foto: John Steven Fernandez

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Door: Luc Hillege

Met de bachelor Science, Business & Innovation op zak verdiept Luc zich graag in technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast liggen zijn interesses in duurzaam ketenbeheer en nieuwe innovatiemodellen.Onze Premium Partners
Onze Loyalty Partners

Nieuws over bouw en infrastructuur

Op deze sectorpagina vindt u de belangrijkste duurzame ontwikkelingen en het laatste nieuws op het gebied van bouw en infrastructuur. In deze sector brengen we nieuws over onder andere duurzame ontwikkelingen in bouwmaterialen als beton en asfalt, het hergebruik van bouwonderdelen in infrastructurele projecten, maatregelen op het gebied van duurzame waterinfrastructuur en innovaties die de CO2-reductie van de bouwsector mogelijk maken. 

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Vastgoed & Infra