China verplicht rapportage broeikasgassen

China verplicht rapportage broeikasgassen

08-04-2014 11:45 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

China gaat bedrijven verplichten om te rapporteren hoeveel broeikasgassen zij per jaar uitstoten. De maatregel gaat in per 2015 en geldt voor alle bedrijven die jaarlijks meer dan 13.000 ton CO2 uitstoten.

Het gaat om zes broeikasgassen die schadelijk zijn voor zowel mens als milieu: CO2, methaan (CH4), stikstofdioxide (N2O), hydrofluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolwaterstoffen (PFK's) en zwavelhexafluoride (SF6), een broeikasgas dat 23.000 keer sterker is dan Co2. Dat meldt het Britse adviesbureau Verdantix op zijn website.

China probeert met tal van overheidsmaatregelen de smogproblemen in het land te bestrijden, zoals subsidies voor hernieuwbare energie en de sluiting van kolencentrales en de meest vervuilende bedrijven. De overheid heeft voor de periode 2013-2018 zo'n  $ 227 mrd ( € 165 mrd) beschikbaar gesteld. China's CO2-emissie is met 27 procent de hoogste ter wereld, gevolgd door de Verenigde Staten met 14 procent.

De rapportage is niet alleen bedoeld om inzichtelijk te maken welke bedrijven de meeste broeikasgassen uitstoten. China wil de landelijke infrastructuur voor meten, rapporteren en controleren van emissies verbeteren, als onderdeel van een eigen emissiehandelssysteem. De Chinese emissiehandel moet in 2015 in werking treden. In zes grote steden loopt al een pilot.

Bron: Verdantix | Foto: Tobixen via Wikipedia

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Onze Premium Partners
Onze Loyalty Partners

Nieuws over bouw en infrastructuur

Op deze sectorpagina vindt u de belangrijkste duurzame ontwikkelingen en het laatste nieuws op het gebied van bouw en infrastructuur. In deze sector brengen we nieuws over onder andere duurzame ontwikkelingen in bouwmaterialen als beton en asfalt, het hergebruik van bouwonderdelen in infrastructurele projecten, maatregelen op het gebied van duurzame waterinfrastructuur en innovaties die de CO2-reductie van de bouwsector mogelijk maken. 

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Vastgoed & Infra