Dubbele kering duurzaam alternatief voor dijkversterking?

eems

21-09-2015 12:09 | Door: Erik Verheggen

Een dubbele keringzone tussen Eemshaven en Delfzijl biedt kansen voor natuur, zilte landbouw en een slibmotor. Daarmee vormt de dijk een duurzaam alternatief voor traditionele dijkversterking.

Dat blijkt uit verkennend onderzoek door Alterra en Deltares in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De dijkversterking tussen Eemshaven en Delfzijl is een van de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, van Rijkswaterstaat. Al in een vroeg stadium koppelden de betrokken partijen de waterveiligheid aan het realiseren van duurzame en economische ambities in de regio.

Brak getijdengebied

De innovatieve dubbele keringzone bestaat uit twee achter elkaar liggende dijken, waarbij tussen de dijken een brak getijdegebied ontstaat.

In dat getijdengebied ontstaan goede kansen voor de teelt van kokkels. De geschatte jaaropbrengst hiervan is groter zijn dan de opbrengst van het huidige akkerbouwgebied. Daarnaast biedt het gebied goede economische mogelijkheden voor de teelt van zilte gewassen, zoals zeekraal en zilte aardappelen.

Het zuidelijk deel is in het ontwerp ingericht als ‘slibmotor’. Hier kan slib uit de Eems-Dollard bezinken. Het slib krijgt economische waarde als materiaal voor dijkversterking. Wanneer het slib niet wordt gewonnen, draagt het bij aan de veiligheid doordat de kust meegroeit met de zeespiegelstijging.

Opschaling

De belangrijkste meerwaarde voor de biodiversiteit ontstaat door de geleidelijke overgang van zoet naar zout, die kansen biedt voor de migratie van trekvissen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de brakwaterzone een belangrijk broed-, foerageer- en hoogwatervluchtgebied kan worden voor wadvogels.

In de verkenningsfase is nog geen duidelijkheid over de precieze kosten en baten van de multifunctionele dubbele keringzone. De betrokken partijen starten met een pilot op een deel van het tracé. Op termijn moet opschaling mogelijk worden.

Word nu Free Member en download GRATIS alle infographics met de belangrijkste ontwikkelingen.

Bron: PBL, Rijkswaterstaat | Foto: Bert Kaufmann, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)

 

Door: Erik Verheggen

Hoofdredacteur DuurzaamBedrijfsleven Media. Volgt alles wat te maken heeft met grondstofgebruik en de circulaire economie. Altijd op zoek naar sector-overstijgende oplossingen.Onze Premium Partners
Onze Loyalty Partners

Nieuws over bouw en infrastructuur

Op deze sectorpagina vindt u de belangrijkste duurzame ontwikkelingen en het laatste nieuws op het gebied van bouw en infrastructuur. In deze sector brengen we nieuws over onder andere duurzame ontwikkelingen in bouwmaterialen als beton en asfalt, het hergebruik van bouwonderdelen in infrastructurele projecten, maatregelen op het gebied van duurzame waterinfrastructuur en innovaties die de CO2-reductie van de bouwsector mogelijk maken. 

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Vastgoed & Infra