Nederlandse woningen gezonder door lage radioactieve straling

Dutch houses

01-10-2015 09:10 | Door: Fitria Jelyta

De bouwsector houdt zich aan de gemaakte afspraken om radioactieve straling in nieuwbouwwoningen niet te laten toenemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Het RIVM heeft in 2013 en 2014 ruim 2.500 Nederlandse woningen vanaf bouwjaar 1930 onderzocht. Hieruit blijkt dat de woningen die vanaf het jaar 2000 zijn gebouwd, een gemiddelde radonconcentratie hebben die 20 procent lager is dan het landelijk gemiddelde.

Daarnaast zijn de concentraties van de radioactieve stoffen radon en thoron in Nederland lager ten opzichte van andere Europese landen. Het nieuwe onderzoek toont aan dat de bouwsector aan de gemaakte afspraken voldoet om radioactieve straling in nieuwbouwwoningen niet te laten toenemen.

Het RIVM heeft concentraties van radon en thoron in Nederlandse woningen gemeten. Deze radioactieve edelgassen ontstaan op natuurlijke wijze in de bodem onder de woning. Dit zorgt er voor dat de gassen in woningen terechtkomen en aan zwevende stofdeeltjes hechten.

Gezondheidsrisico

Bij inademing blijven de radioactieve stoffen achter in de longen en geven straling af. Volgens het RIVM leidt het gemeten concentraties radon en thoron tot 400 gevallen van longkanker per jaar. Met name rokers hebben een hoog risico op hun gezondheid bij inademing van radon en thoron.

Om de hoeveelheid radon en thoron in huis te verminderen, adviseert Vereniging Eigen Huis om een woning 24 uur per dag te ventileren. Uit het onderzoeksproject Monicair is echter gebleken dat woningventilatiesystemen in de praktijk verschillend presteren.

Zo adviseert het consortium van de ventilatie-industrie, kennisinstituten en adviesbureaus dat de overheid scherpere regels kan stellen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. 

Word nu Free Member en download GRATIS alle infographics met de belangrijkste ontwikkelingen.

Bron: RIVM | Foto: M. Appelman, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)

Door: Fitria Jelyta

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt duurzame ontwikkelingen in de sectoren Zorg & Welzijn, Bouw & Infrastructuur en Vastgoed & Architectuur. Altijd op zoek naar innovaties die processen optimaliseren.Onze Premium Partners
Onze Loyalty Partners

Nieuws over bouw en infrastructuur

Op deze sectorpagina vindt u de belangrijkste duurzame ontwikkelingen en het laatste nieuws op het gebied van bouw en infrastructuur. In deze sector brengen we nieuws over onder andere duurzame ontwikkelingen in bouwmaterialen als beton en asfalt, het hergebruik van bouwonderdelen in infrastructurele projecten, maatregelen op het gebied van duurzame waterinfrastructuur en innovaties die de CO2-reductie van de bouwsector mogelijk maken. 

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Vastgoed & Infra