Spuitdoppen houden omgevingswater Utrechtse telers schoon

Appels

14-12-2015 16:25 | Door: Chris Thijssen

De maatregelen die Utrechtse fruittelers nemen om vervuiling van sloten en kanalen door gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, blijken succesvol.

Metingen tonen aan dat in 2014 slechts tweemaal de normen voor gewasbeschermingsmiddelen zijn overschreden. In de referentiejaren 2007 tot en met 2010 lag dit op 32 maal. Hiermee is de doelstelling uit het convenant Schoon water Utrechtse fruitteelt voor het jaar 2014, die op maximaal twaalf maal ligt, volgens deelnemers ruimschoots gehaald.

In 2012 hebben de deelnemers aan het convenant, bestaande uit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), afspraken gemaakt om de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen voor de fruitteelt te verminderen.

Hieruit kwam ook het praktijknetwerk Fruittelers werken aan schoon water voort. In dit netwerk werkten telers in verschillende groepen samen aan de invoering van maatregelen die voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen.

Vermindering spuitdrift

Daarnaast deelden de telers kennis en ervaringen met collega’s in andere gebieden. Dit leidde volgens het hoogheemraadschap tot positieve resultaten. Zo heeft het praktijknetwerk de angst voor verstopping van de nieuwste spuitdriftverminderende spuitdoppen sterk verminderd. Deze doppen, die voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen verwaaien, worden nu op grote schaal toegepast.

“Het waterschap en de fruitsector werken goed samen”, zegt Marc André de la Porte, fruitteler en voorzitter van NFO-kring Midden-Nederland. “Dat is een ontwikkeling die beide partijen veel oplevert.”

Zo is de sector samen met betrokkenen en verschillende waterschappen het landelijke onderzoeksproject Innovatieve Efficiënte Toedieningstechnieken gestart. Hiermee willen zij de spuidrift verder beperken.

Na het succes van de aanpak van de Utrechtse fruittelers hoopt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een vergelijkbare aanpak in te voeren voor de afspoeling van erven van melkveehouders. De eerste gesprekken met de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) hierover hebben inmiddels plaatsgevonden, meldt het hoogheemraadschap.

Word nu Free Member en ontvang de laatste duurzame ontwikkelingen gratis in je inbox. Met nu tijdelijk een GRATIS digitaal exemplaar van ons magazine.

Bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | Foto: Jan Smith, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)

Door: Chris Thijssen

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt duurzame ontwikkelingen in de sectoren Groothandel & Retail, Voeding & Dranken, Landbouw & Visserij en Kleding. Altijd op zoek naar oplossingen voor een duurzame productieketen.Nieuws over landbouw en visserij

De landbouw en visserij staan voor grote uitdagingen om de wereld te voeden zonder de aarde verder uit te putten. Zowel de tuinbouw, akkerbouw, sierteelt en veeteelt als vissers ontwikkelen innovaties om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame producten te leveren. 

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Landbouw & Visserij