FrieslandCampina verduurzaamt keten van gras tot glas

FrieslandCampina

02-05-2016 09:06 | Door: Chris Thijssen

FrieslandCampina publiceert zijn MVO-update over 2015. Hiermee biedt de zuivelcoöperatie inzicht in de bredere context waarin het bedrijf actief is.

FrieslandCampina zegt met zijn controle over die gehele keten, van gras tot glas, een sterk uitgangspunt te hebben. In die keten streeft de onderneming onder meer naar klimaatneutrale groei door de uitstoot van broeikasgassen in 2020 gelijk te houden of te verminderen ten opzichte van 2010.

In dat jaar lag de uitstoot van deze gassen op 12.194 ton CO2. In 2015 was deze hoeveelheid 13.325 ton.

Duurzaam inkoopbeleid

Verder stelt FrieslandCampina bij de inkoop van grondstoffen naar eigen zeggen steeds hogere eisen aan de duurzaamheid en herkomst ervan. In 2020 wil de onderneming 100 procent van zijn agrarische grondstoffen duurzaam inkopen. In 2015 lag dit percentage op 26 procent.

Daarnaast stelt de retailer zichzelf als doel in 2020 100 procent groene elektriciteit te gebruiken. Vorig jaar lukte het de onderneming om een aandeel van 65 procent groene stroom te behalen.

Weidegang en mestvergisting

Daarnaast zet de zuivelcoöperatie zich in om het bewustzijn van en de kennis over de waardeketen te verhogen. Zo adviseert en ondersteunt FrieslandCampina de leden-melkveehouders vanuit het kwaliteitssysteem Foqus planet op het gebied van melkkwaliteit en duurzaamheidsinitiatieven.

Voorbeelden hiervan zijn het bevorderen van weidegang en het streven naar een langere levensduur van melkkoeien. Zo moet in 2020 minimaal 81,2 procent van de leden-melkveebedrijven een vorm van weidegang toepassen. In 2015 gold dit voor 77,9 procent van de boeren.

Nourishing by nature

Behalve in Nederland kunnen ook lokale melkveehouders in Azië, Afrika en Oost-Europa rekenen op steun van het Nederlandse zuivelbedrijf. Met het Dairy Development Programme ondersteunt FrieslandCampina de boeren om de lokale melkveehouderij te verbeteren, de kwaliteit van de melk te verhogen en de productiviteit per koe te verbeteren.

Om beter te kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de wereld en in de melkveehouderij heeft FrieslandCampina in 2015 daarnaast zijn strategie route2020 geactualiseerd. Hierbij heeft de onderneming zijn purpose statement nourishing by nature geformuleerd, waarmee het bedrijf streeft naar betere voeding voor de wereld en goede inkomsten voor zijn boeren.

Word nu Free Member en ontvang de laatste duurzame ontwikkelingen gratis in je inbox. Met nu tijdelijk een GRATIS digitaal exemplaar van ons magazine.

Bron: FrieslandCampina | Foto: FrieslandCampina (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)
 

Door: Chris Thijssen

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt duurzame ontwikkelingen in de sectoren Groothandel & Retail, Voeding & Dranken, Landbouw & Visserij en Kleding. Altijd op zoek naar oplossingen voor een duurzame productieketen.Nieuws over landbouw en visserij

De landbouw en visserij staan voor grote uitdagingen om de wereld te voeden zonder de aarde verder uit te putten. Zowel de tuinbouw, akkerbouw, sierteelt en veeteelt als vissers ontwikkelen innovaties om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame producten te leveren. 

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Landbouw & Visserij