Zuid-Hollandse glastuinbouw bouwt collectieve waterzuivering

Kas

18-05-2016 18:17 | Door: Chris Thijssen

Ruim tachtig glastuinbouwbedrijven in Zuid-Holland nemen deel aan een pilotproject voor collectieve zuivering van restwaterstromen. Hiermee spelen de bedrijven in op de toekomstige strengere wetgeving op het gebied van afvalwater.

Uit het afvalwater dat via het bestaande Centrale Afvoer Drainagewater (CAD-systeem) wordt ingezameld, zijn met moderne technieken gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen als stikstof en fosfaat, en zware metalen te verwijderen.

De zuivering van het CAD-water is uit te voeren met onder meer biologische zuivering door middel van methodes als langzame zandfiltraties en met actief koolfiltratie voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen.

Verplichte zuivering

Voor glastuinbouwbedrijven geldt vanaf 1 januari 2018 een verplichte zuivering van restwaterstromen. Het water moet dan schoon zijn om het in oppervlaktewater of het riool te mogen lozen. Bij een collectieve aanpak kunnen bedrijven onder voorwaarden uitstel tot 1 januari 2021 krijgen, om de benodigde zuiveringsinstallatie te realiseren.

Een van de voorwaarden is dat er voor het eind van 2016 een businessplan bij het bevoegd gezag is ingediend. Het advies- en onderzoeksbureau Aqua-Terra Nova heeft het zuiveringssysteem voor het collectieve project ontwikkeld en de business case opgesteld. Ruim tachtig glastuinbouwbedrijven zijn akkoord gegaan met dit plan.

165 hectare glastuinbouw

De investering voor het pilotproject voor bijna 164 hectare aan glas in het Westland bedraagt ruim € 1,1 mln. De gemeente Westland en Hoogheemraadschap van Delfland denken niet alleen mee in dit project, maar dragen ook financieel en wat betreft menskracht bij. Voor het resterende bedrag zal de CAD-vereniging een lening afsluiten.

‘Goedkoopste oplossing’

Clusterzuivering van het CAD-water is voor de deelnemende bedrijven volgens Aqua-Terra Nova de goedkoopste oplossing om aan de wettelijke zuiveringsplicht te voldoen. De jaarlijkse kosten voor de bedrijven zullen tussen de € 700 en maximaal € 1.000 per hectare liggen. Voor telers die de waterzuivering individueel willen doen, bedragen de kosten volgens de meest recente studies ongeveer € 3.000 per hectare per jaar.

De jaarkosten voor de clusterzuivering kunnen omlaag als over een paar jaar het water na ontzouting als gietwater aan de bedrijven wordt teruggeleverd.

Aqua-Terra Nova verwacht dat de deelnemende glastuinbouwers de nieuwe installatie halverwege 2017 in gebruik kunnen nemen.

Word nu Free Member en download GRATIS alle infographics met de belangrijkste ontwikkelingen.

Bron: Aqua-Terra Nova | Foto: public domain

Door: Chris Thijssen

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt duurzame ontwikkelingen in de sectoren Groothandel & Retail, Voeding & Dranken, Landbouw & Visserij en Kleding. Altijd op zoek naar oplossingen voor een duurzame productieketen.Nieuws over landbouw en visserij

De landbouw en visserij staan voor grote uitdagingen om de wereld te voeden zonder de aarde verder uit te putten. Zowel de tuinbouw, akkerbouw, sierteelt en veeteelt als vissers ontwikkelen innovaties om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame producten te leveren. 

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Landbouw & Visserij