Nieuwe waterwijzer moet melkveesector verduurzamen

Koeien

31-05-2016 12:23 | Door: Chris Thijssen

In het project Koeien & Kansen ontwikkelt de melkveehouderij een BedrijfsWaterWijzer. Dit moet een handige tool worden die de kansen van water en waterbeheer op en rondom een melkveebedrijf in beeld brengt.

Zowel de overheid als de melkveehouderij hebben belang bij goed waterbeheer. Zo leidt goed management tot een goede gewasproductie en tot minder verliezen van mineralen naar het oppervlakte- en grondwater.

Water is in verschillende opzichten belangrijk voor de melkveehouderij. Zou moet er voor het vee voldoende drinkwater beschikbaar zijn. Daarnaast is er water nodig voor een onbelemmerde gewasgroei. De melkveehouderijsector heeft dus direct belang bij de beschikbaarheid van voldoende water.

Daarnaast profiteert de sector van schoon grond- en oppervlakte water, want het verlies van nutriënten als stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater betekent minder beschikbaar stikstof en fosfaat voor de gewassen.

Consumenteninteresse in duurzame producten

Volgens de partijen in het project Koeien & Kansen, waaronder zestien melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten, is het voor melkveehouders belangrijk om zich bewust te zijn van maatschappelijke doelen. Bovendien hechten consumenten meer waarde aan verantwoord of duurzaam geproduceerde producten, stellen zij.

De BedrijfsWaterWijzer moet melkveehouders ondersteunen bij het waterbeheer. De tool maakt de waterprestaties op de onderdelen erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling naar het grondwater, afspoeling naar oppervlaktewater, kwaliteit drinkwater voor vee en slootbeheer inzichtelijk. Aan de hand daarvan kunnen ondernemers noodzakelijke verbeteringen in kaart brengen.

Dat biedt volgens de onderzoekende bedrijven aanknopingspunten voor kosteneffectieve maatregelen en verbetering van de bedrijfstechnische en –economische prestaties.

Word nu Free Member en download GRATIS alle infographics met de belangrijkste ontwikkelingen.

Bron: Verantwoorde Veehouderij | Foto: public domain

Door: Chris Thijssen

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt duurzame ontwikkelingen in de sectoren Groothandel & Retail, Voeding & Dranken, Landbouw & Visserij en Kleding. Altijd op zoek naar oplossingen voor een duurzame productieketen.Nieuws over landbouw en visserij

De landbouw en visserij staan voor grote uitdagingen om de wereld te voeden zonder de aarde verder uit te putten. Zowel de tuinbouw, akkerbouw, sierteelt en veeteelt als vissers ontwikkelen innovaties om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame producten te leveren. 

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Landbouw & Visserij