Biologische wasplaats reinigt spuitmachines duurzaam

duurzame spuitmachine

11-07-2016 18:43 | Door: Chris Thijssen

Proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl heeft een biologische vul- en wasplaats voor spuitmachines in gebruik genomen. Dit leidt tot een reductie van de erfafspoeling.

Er is sprake van erfafspoeling als hemelwater op het verharde boerenerf in contact komt met voer, mest, perssappen en afvalwater en rechtstreeks in het oppervlaktewater wordt geloosd. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van water in de buurt. Zo komen onder meer hoge concentraties stikstof en fosfaat in het water terecht.

Duurzame wasplaats

De nieuwe duurzame wasplaats op Proefboerderij Kollumerwaard moet hiervoor oplossing bieden. De duurzame wasplaats heeft een vloeistofdichte vloer, waarop de spuit van de machine kan worden gevuld en de machine uitwendig kan worden gereinigd. Het waswater wordt opgevangen in een reservoir, dat naar de systemen Phytobac of Heliosec leidt.

De Phytobac werkt op basis van biologische afbraak van gewasbeschermingsmiddelen, terwijl het water verdampt. In dit systeem zit een mengsel van grond van het eigen bedrijf met stro, dat de bestrijdingsmiddelen geheel afbreekt.

Klein chemisch afval

Het andere systeem, Heliosac, werkt op basis van verdamping. Het systeem slaat restwater op in een bak met daarin een laag folie. In deze bak wordt door de invloed van licht een deel van de gewasbeschermingsmiddelen afgebroken. Het water verdampt en de middelen blijven als droge stof achter. De droge stof wordt vervolgens met de laag folie verwijderd en afgevoerd als klein chemisch afval. Daarna wordt een nieuwe laag folie aangebracht, zodat het proces opnieuw kan starten.

De aanleg van de systemen maakt deel uit van een meerjarenproject van onder andere de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Vechtstromen. Doel hiervan is de erfafspoeling te reduceren. De spoelplaats op Proefboerderij Kollumerwaard is mede mogelijk gemaakt door Bayer, Syngenta, de provincies Groningen en Friesland, de waterschappen in het gebied, CLM en het Deltaplan Agrarisch Water (DAW).

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Bron: LTO Nederland | Foto: public domain

Door: Chris Thijssen

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt duurzame ontwikkelingen in de sectoren Groothandel & Retail, Voeding & Dranken, Landbouw & Visserij en Kleding. Altijd op zoek naar oplossingen voor een duurzame productieketen.Nieuws over landbouw en visserij

De landbouw en visserij staan voor grote uitdagingen om de wereld te voeden zonder de aarde verder uit te putten. Zowel de tuinbouw, akkerbouw, sierteelt en veeteelt als vissers ontwikkelen innovaties om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame producten te leveren. 

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Landbouw & Visserij