Nieuw verdienmodel door duurzame rijstteelt op veenweide

Duurzame rijstteelt

12-07-2016 07:56 | Door: Chris Thijssen

VIC Zegveld, het Louis Bolk Instituut en de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken de mogelijkheden om rijst en andere gewassen te verbouwen op landbouwpercelen met een te hoog waterpeil.

In het kader van het onderzoeksproject Veen, Voer en Verder zijn in mei 2016 naast riet, wilg en miscanthus, ook lisdodde en wilde rijst geplant in een experiment op het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Onderzoekers bekijken de teelt, opbrengst, voederwaarde voor melkvee en de mogelijkheden voor andere toepassingen, zoals isolatiemateriaal en inhoudsstoffen voor geneesmiddelen.

Om bodemdaling te voorkomen en de CO2-uitstoot te verminderen, wordt het waterpeil in delen van het veenweidegebied niet meer verlaagd, maar stabiel gehouden of zelfs verhoogd. Hierdoor is het voor melkveehouders moeilijk om voldoende grasproductie van hun weiden te halen.

Door aanvullende gewassen en hun restproducten te benutten, kunnen veehouders hun bedrijfsvoering op een andere manier rendabel maken. De teelt van alternatieve gewassen kan volgens de initiatiefnemers leiden tot een nieuw verdienmodel.

Duurzame waterberging

Het doel is om economisch rendabele en duurzame teelten te ontwikkelen op de kwetsbare veenweidebodem. In het project Veen, Voer en Verder bekijken de onderzoekers of de nieuwe gewassen teelbaar en inpasbaar zijn in het veenweidegebied, en onder welke voorwaarden ze rendabel kunnen worden ingezet.

Daarnaast onderzoeken ze wat het effect is op de waterkwaliteit en het waterbergend vermogen van de veenweiden. In kassen van de Radboud Universiteit wordt in speciale waterbaden onderzocht hoe de opbrengst en kwaliteit van de nieuwe gewassen door precisiebemesting kunnen worden verbeterd.

Word nu Free Member en ontvang GRATIS 2x per week een nieuwsbrief met de belangrijkste duurzame ontwikkelingen. En download ook nog eens GRATIS al onze infographics. 

Bron: Louis Bolk Instituut | Foto: public domain

Door: Chris Thijssen

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt duurzame ontwikkelingen in de sectoren Groothandel & Retail, Voeding & Dranken, Landbouw & Visserij en Kleding. Altijd op zoek naar oplossingen voor een duurzame productieketen.Nieuws over landbouw en visserij

De landbouw en visserij staan voor grote uitdagingen om de wereld te voeden zonder de aarde verder uit te putten. Zowel de tuinbouw, akkerbouw, sierteelt en veeteelt als vissers ontwikkelen innovaties om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame producten te leveren. 

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Landbouw & Visserij