Fruitteeltsector ontwikkelt efficiënte spuittechnieken

Duurzame gewasbescherming

03-08-2016 07:34 | Door: Chris Thijssen

Wageningen UR werkt met partners uit de fruitteeltsector samen aan de ontwikkeling van efficiënte toedieningstechnieken voor gewasbescherming. Dat moet leiden tot minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen.

In de publiek private samenwerking Innovatieve en efficiënte toedieningstechnieken werkt Wageningen UR met NFO, een groot aantal waterschappen, spuitmachinefabrikanten en alle grote gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten.

Volgens hen kan met nieuwe technieken de emissie van gewasbeschermingsmiddelen sterk worden teruggedrongen. Daarnaast verwachten de deelnemers dat mogelijk minder middel nodig is, doordat met nieuwe technieken een betere en uniformere bedekking van het gewas mogelijk is.

Test op Proeftuin Randwijk

In de eerste fase van de samenwerking worden de depositiepatronen van de spuitvloeistof van spuitmachines getest in de fruitbomen op de Proeftuin Randwijk. Tijdens de open dag van deze proeftuin op 18 augustus lichten de deelnemende organisaties het thema verder toe.  

Word nu Free Member en download GRATIS alle infographics met de belangrijkste ontwikkelingen.

Bron: Wageningen UR | Foto: public domain

Door: Chris Thijssen

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt duurzame ontwikkelingen in de sectoren Groothandel & Retail, Voeding & Dranken, Landbouw & Visserij en Kleding. Altijd op zoek naar oplossingen voor een duurzame productieketen.Nieuws over landbouw en visserij

De landbouw en visserij staan voor grote uitdagingen om de wereld te voeden zonder de aarde verder uit te putten. Zowel de tuinbouw, akkerbouw, sierteelt en veeteelt als vissers ontwikkelen innovaties om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame producten te leveren. 

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Landbouw & Visserij