‘Compost op landbouwgrond gaat klimaatverandering tegen’

Compost

21-09-2015 09:27 | Door: Chris Thijssen

Compost toedienen aan landbouwgrond zou volgens onderzoekers helpen om de methaangas vast te leggen in de bodem. Hierdoor kunnen landbouwers helpen klimaatverandering tegengaan.

Uit onderzoek van wetenschappers van onder andere Wageningen UR en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) blijkt dat het gebruik van compost de capaciteit van de bodem om methaan vast te houden verhoogt.

De extra voedingsstoffen uit de compost zouden helpen bij het verwerken van het methaan. Volgens de onderzoekers kunnen landbouwers door regelmatig compost toe te dienen aan de bodem de klimaatverandering helpen remmen.

In vergelijking met natuurgrond neemt landbouwgrond volgens de onderzoekers minder methaan op. 

Methaan en koolstofdioxide

Tot nu toe werd gedacht dat landbouwgrond een beperkte methaanopname heeft. Om dit te testen, voerden de onderzoekers methaanmetingen uit bij twee types landbouwbodem, een zandleembodem en een kleibodem. Hiervoor voegden ze verschillende soorten biologisch materiaal toe, zoals rioolslib, compost en houtachtig materiaal.

De resultaten waren volgens de onderzoekers verrassend. Biologisch materiaal, vooral compost, bleek een duidelijk effect te hebben op de aanwezigheid van methaan en koolstofdioxide in de bodem. De compost hield meer methaan vast.

Bacteriën in de bodem kunnen dit methaan vervolgens omzetten in energie die nuttig is voor het organisme zelf. Zo onttrekken ze het krachtige broeikasgas uit de lucht. 

Word nu Free Member en ontvang de laatste duurzame ontwikkelingen gratis in je inbox. Met nu tijdelijk een GRATIS digitaal exemplaar van ons magazine.

Bron: Europese Commissie, VILT | Foto: Diana House, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)

Door: Chris Thijssen

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt duurzame ontwikkelingen in de sectoren Groothandel & Retail, Voeding & Dranken, Landbouw & Visserij en Kleding. Altijd op zoek naar oplossingen voor een duurzame productieketen.Nieuws over landbouw en visserij

De landbouw en visserij staan voor grote uitdagingen om de wereld te voeden zonder de aarde verder uit te putten. Zowel de tuinbouw, akkerbouw, sierteelt en veeteelt als vissers ontwikkelen innovaties om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame producten te leveren. 

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Landbouw & Visserij