Sustainable Shipping Initiative wil scherpe CO2-reducties

scheepvaart

08-04-2016 09:32 | Door: Dimitri Reijerman

Het Sustainable Shipping Initiative (SSI), een consortium van bedrijven die een duurzame scheepvaartindustrie nastreven, wil dat de International Maritime Organisation (IMO) snel harde afspraken maakt om de CO2-emissies van de scheepvaart aanzienlijk te reduceren.

De IMO heeft op 18 april een vergadering waarin onder andere het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart aan de orde komt. Het SSI wil dat de IMO een 'robuust en ambitieus' plan op tafel legt waarmee de maritieme sector zijn steentje bijdraagt aan de doelstellingen van het COP21-Klimaatakkoord.

Alastair Fischbacher, CEO van SII, zegt dat er haast geboden is: "De laatste cijfers van de IMO laten zien dat, als er niks gebeurt aan de uitstoot van broeikasgassen, de uitstoot door de scheepvaart met 250 procent is gegroeid in 2050. Dat is 17 procent van de wereldwijde uitstoot. Dat is onacceptabel."

Op de agenda van de IMO-bijeenkomst staan voorstellen om de uitstoot van CO2 door de scheepvaart beter in kaart te brengen. Ook wordt er gesproken over CO2-reductiedoelstellingen.

Fischbacher stelt dat de maritieme industrie op dit moment nog zelf aan het roer staat met betrekking tot het nemen van maatregelen om aanzienlijke reducties in de uitstoot van CO2 mogelijk te maken. Als de sector te lang een afwachtende houding blijft aannemen, dan zullen overheden hard ingrijpen, zo verwacht hij.

De SSI, waarin onder andere ABN Amro, Unilever en Akzo Nobel zitting hebben, wil met een zelf opgesteld actieplan de scheepvaart richting 2040 verduurzamen. Een van de mogelijkheden is het inzetten van LNG als brandstof, maar er zijn ook andere opties.

Word nu Free Member en ontvang de laatste duurzame ontwikkelingen gratis in je inbox. Met nu tijdelijk een GRATIS digitaal exemplaar van ons magazine.

Bron: MarineLink | Foto: public domain

Door: Dimitri Reijerman

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt nieuws en ontwikkelingen in de sectoren ICT, Finance, Mobiliteit en Logistiek. Zoekt ook de innovatie en duurzame trends op plekken waar dat niet direct wordt verwacht.Onze Premium Partners

Nieuws over logistiek en transport

De sectorpagina logistiek en transport belicht duurzame ontwikkelingen voor transportbedrijven en logistieke ondernemingen. Vervoer via de weg, via de scheepvaart, de binnenvaart of over het spoor, tal van innovaties zorgen voor efficiëntere logistieke processen en schone, groene transportstromen.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Transport & Logistiek