CO2-uitstoot door autoverkeer en transport daalt sinds 2011

10-09-2015 10:30 | Door: Dimitri Reijerman

De uitstoot van CO2 door het autoverkeer en de transportsector in Nederland is sinds 2011 met 4 procent gedaald. De fijnstofemissies zijn nog veel sneller gedaald.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gerekend vanaf 1990 tot 2014 nam de uitstoot van CO2 flink toe: de stijging komt uit op 24 procent. Vooral de luchtvaart en de scheepvaart waren verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de uitstoot met een stijging van respectievelijk 100 procent en 33 procent. Het wegverkeer voor personen stoot de meeste CO2 uit, gevolgd door transport over de weg.

De laatste jaren nemen de CO2-emissies echter langzaam af: volgens de CBS-cijfers daalde de CO2-uitstoot tussen 2011 en 2014 met 4 procent. Verder stelt het CBS dat de gemiddelde uitstoot per voertuigkilometer in de periode 1990 tot 2014 redelijk constant is gebleven. Motoren werden in de loop der jaren weliswaar zuiniger, maar het gewicht van de voertuigen nam ook toe, waardoor de emissies gemiddeld genomen gelijk bleven.

Fijnstof en stikstofoxiden

De uitstoot van fijnstof is de afgelopen 15 jaar fors gedaald: bij het vrachtverkeer en het personenvervoer daalde de emissies met respectievelijk 76 en 65 procent. Dit is vooral te danken aan de invoering van roetfilters op dieselvoertuigen. De uitstoot van fijnstof door de zeevaart is sinds 2006 ongeveer gehalveerd.

Ook de uitstoot van stikstofoxiden daalde tussen 1990 en 2014 met 45 procent, waarbij de emissies van het wegverkeer met 70 procent daalden. De afname is te verklaren door schonere verbrandingsmotoren als gevolg van de continu aangescherpte emissie-eisen van de EU.

Word nu Free Member en ontvang GRATIS 2x per week een nieuwsbrief met de belangrijkste duurzame ontwikkelingen. En download ook nog eens GRATIS al onze infographics. 

Bron: CBS | Foto: Neil Kremer, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)

Door: Dimitri Reijerman

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt nieuws en ontwikkelingen in de sectoren ICT, Finance, Mobiliteit en Logistiek. Zoekt ook de innovatie en duurzame trends op plekken waar dat niet direct wordt verwacht.Onze Premium Partners

Nieuws over logistiek en transport

De sectorpagina logistiek en transport belicht duurzame ontwikkelingen voor transportbedrijven en logistieke ondernemingen. Vervoer via de weg, via de scheepvaart, de binnenvaart of over het spoor, tal van innovaties zorgen voor efficiëntere logistieke processen en schone, groene transportstromen.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Transport & Logistiek