Luchtvaartsector wil concreter overheidsbeleid voor CO2-reductie

Airbus A380

05-10-2015 09:35 | Door: Dimitri Reijerman

Om de komende decennia de uitstoot van CO2 door vliegtuigen te verminderen, moeten overheden wereldwijd met duidelijker beleid komen, onder andere op het gebied van alternatieve brandstoffen.

Dat zegt de Air Transport Action Group (Atag), een brancheorganisatie waarin onder andere vliegtuigbouwers en andere partijen uit de luchtvaartsector zitting hebben, in een open brief.

In aanloop naar de Klimaatconferentie in Parijs eind dit jaar doet de organisatie een oproep om de luchtvaartsector nauw te betrekken bij beleidsvoornemens die de uitstoot van broeikasgassen aan banden leggen.

Volgens Atag moeten overheden een aantal stappen zetten om de CO2-uitstoot door de luchtvaartsector te helpen verminderen, mede omdat de sector zelf streng gereguleerd is. Zo moeten luchtverkeersleidingssystemen hervormd en verbeterd worden en dient er meer geld vrij te komen voor onderzoek naar nieuwe technologie. Ook moeten intermodale logistiek en transport worden geoptimaliseerd.

Daarnaast hecht de organisatie veel belang aan verdere investeringen in de ontwikkeling van biobrandstoffen voor de luchtvaart. Aanvullend moeten overheden limieten stellen op de toelaatbare uitstoot van nieuwe vliegtuigmodellen.

CO2-compensatie

Atag is ook een voorstander van een wereldwijd plan om de CO2-uitstoot door de luchtvaart te compenseren. Dit moet de emissie van broeikasgassen door het vliegtuigverkeer in 2020 stabiliseren.

De organisatie spreekt zich uit tegen het zwaarder belasten van de luchtvaartsector door middel van een emissiehandelssysteem. Daarvan zouden met name ontwikkelingslanden en eilanden die zwaar afhankelijk zijn van goede luchtvaartverbindingen de dupe worden.

De brancheorganisatie stelt dat de luchtvaartsector goed op dreef is met het terugdringen van de CO2-uitstoot. Volgens internationale afspraken uit 2008 moet de sector elk jaar 2 procent efficiënter werken. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart zijn gehalveerd.

Word nu Free Member en download GRATIS alle infographics met de belangrijkste ontwikkelingen.

Bron: ATAG | Foto: By Dmitry A. Mottl (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Door: Dimitri Reijerman

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt nieuws en ontwikkelingen in de sectoren ICT, Finance, Mobiliteit en Logistiek. Zoekt ook de innovatie en duurzame trends op plekken waar dat niet direct wordt verwacht.Onze Premium Partners

Nieuws over logistiek en transport

De sectorpagina logistiek en transport belicht duurzame ontwikkelingen voor transportbedrijven en logistieke ondernemingen. Vervoer via de weg, via de scheepvaart, de binnenvaart of over het spoor, tal van innovaties zorgen voor efficiëntere logistieke processen en schone, groene transportstromen.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Transport & Logistiek