OESO: scheepvaartsector moet nu inspelen op CO2-beprijzing

containerschip

13-10-2015 13:29 | Door: Dimitri Reijerman

De scheepvaartsector moet snel maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Ook moet de maritieme sector rekening houden met CO2-beprijzing om dat doel te bereiken.

Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport dat is opgesteld door het International Transport Forum. Volgens de OESO is het invoeren van een CO2-tax de meest kosteneffectieve maatregel om de markt te sturen, mede omdat het een relatief eenvoudig systeem is. De OESO denkt dat de Internationale Maritieme Organisatie van de VN een dergelijk systeem kan uitvoeren.

Om de opwarming van de aarde rond 2100 te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius moet de scheepvaartsector tot 2050 hun CO2-emissies halveren. Rond 2080 zou er geheel geen CO2-uitstoot meer mogen zijn.

De OESO denkt dat een beprijzing van $ 25 per ton CO2 de sector op mondiaal niveau nauwelijks zal treffen. Het opgehaalde geld, naar verwachting circa $ 26 mrd per jaar, kan in een fonds gestopt worden om landen die toch onevenredig worden getroffen te compenseren.

Verviervoudiging in 2050

Volgens berekeningen kan het maritiem transport zonder gewijzigd beleid in 2050 verviervoudigen. Daarmee neemt de CO2-uitstoot tot 250 procent toe, mede omdat vrijwel alle schepen nog op stookolie varen.

Naast CO2-belasting stelt de OESO dat er ook minder uitstoot vrijkomt als schepen langzamer varen. Ook kunnen klanten van bijvoorbeeld containervervoerders druk uitvoeren op de rederijen om schoner te werk gaan. Binnen de sector wordt nu voorzichtig gekeken naar het breder toepassen van LNG als brandstof. In Nederland heeft de scheepvaart al aangegeven dat het zich meer wil richten op het gebruik van het schonere LNG.

Word nu Free Member en ontvang de laatste duurzame ontwikkelingen gratis in je inbox. Met nu tijdelijk een GRATIS digitaal exemplaar van ons magazine.

Bron: OESO | Foto: Ron Cogswell , via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)

Door: Dimitri Reijerman

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt nieuws en ontwikkelingen in de sectoren ICT, Finance, Mobiliteit en Logistiek. Zoekt ook de innovatie en duurzame trends op plekken waar dat niet direct wordt verwacht.Onze Premium Partners

Nieuws over logistiek en transport

De sectorpagina logistiek en transport belicht duurzame ontwikkelingen voor transportbedrijven en logistieke ondernemingen. Vervoer via de weg, via de scheepvaart, de binnenvaart of over het spoor, tal van innovaties zorgen voor efficiëntere logistieke processen en schone, groene transportstromen.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Transport & Logistiek