Vier gemeenten zetten wel in op duurzame mobiliteitsinkoop

Uitlaat

18-11-2015 15:28 | Door: Dimitri Reijerman

Haarlemmermeer, Nijmegen, Beuningen en Wijchen stellen ambitieuze CO2-eisen of zetten in op elektrisch vervoer. Veel gemeenten blijven echter achter en stellen lagere mobiliteitseisen dan in het bedrijfsleven.

Dat stelt Natuur & Milieu in een benchmark van het duurzame inkoopbeleid van 71 gemeenten, waarin Haarlemmermeer, Nijmegen, Beuningen en Wijchen goed scoren. 

De overige 67 gemeenten die in de eerste helft van 2015 een aanbestedingstraject voor mobiliteitsinkoop hebben doorlopen - nodig voor leerlingenvervoer, WMO-vervoer en vernieuwing van het eigen wagenpark - voldoen nauwelijks tot niet aan de afspraak om in 2015 100 procent duurzaam in te kopen. Slechts 20 procent hanteert minimumeisen en 75 procent stelt lagere of geheel geen duurzaamheidseisen bij de inkoop van mobiliteit.

Natuur & Milieu stelt dat het achterblijven van een duurzaam inkoopbeleid te wijten is aan een gebrek aan kennis of capaciteit bij de betreffende diensten. In veel gemeentelijke aanbestedingen wordt duurzaamheid wel genoemd, maar concrete eisen blijven achterwege.

Hogere minimumeisen

Ook de huidige minimumeisen voor duurzame mobiliteit uit 2011 moeten omhoog worden bijgesteld, meent de milieuorganisatie. Zo stelt Natuur & Milieu dat de huidige CO2-criteria veel minder ver gaan dan in de zakelijke markt, staan de eisen voor luchtvervuiling nog dieselvoertuigen zonder roetfilters toe en ontbreken maatregelen die geld opleveren, zoals zuinige banden.

Door beter toezicht vanuit de Rijksoverheid en een betere monitoring moet de situatie verbeteren. Ook bepleit de organisatie gemeenten op om hun eigen verantwoordelijkheid op te pakken: "Mobiliteit heeft een grote impact op klimaat en luchtkwaliteit. Gemeenten zouden daarin het goede voorbeeld moeten geven. Een aantal koplopers laat zien dat het haalbaar, betaalbaar en effectief is", aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu.

 

Word nu Free Member en download GRATIS alle infographics met de belangrijkste ontwikkelingen.

Bron: Natuur & Milieu | Foto: By The original uploader was Steevven1 at English Wikipedia (Transferred from en.wikipedia to Commons.) [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Door: Dimitri Reijerman

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt nieuws en ontwikkelingen in de sectoren ICT, Finance, Mobiliteit en Logistiek. Zoekt ook de innovatie en duurzame trends op plekken waar dat niet direct wordt verwacht.Priority Partner voor de sector Mobiliteit

Nieuws over mobiliteit

De sectorpagina mobiliteit beschrijft de overgang naar duurzamere vormen van personenvervoer. We belichten elektrische, hybride en zelfrijdende auto's, van een dure Tesla tot een goedkope Nissan Leaf. Maar ook openbaar vervoer en elektrische scooters komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Mobiliteit