Autodelen: onbekend maakt onbemind

09-12-2015 15:40 | Door: Dimitri Reijerman

Ongeveer 1 procent van de Nederlanders maakt gebruik van autodelen en een op de twintig Nederlanders staat open voor het concept. Deze relatieve onbekendheid zorgt er mogelijk voor dat eerdere doelstellingen niet worden gehaald.

Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KvM) in het rapport Mijn auto, jouw auto, onze auto. Deelautogebruik in Nederland: omvang, motieven en effecten. Uit het onderzoek komt naar voren dat de autodeelmarkt nog klein is. Slechts 0,02 procent van de autoverplaatsingen in Nederland is gemaakt door autodelers. Verder hebben de onderzoekers becijferd dat de maatschappelijke kosteneffectiviteit van autodelen rond 0 ligt.

Deelautobezit

Autodelen is vooral in de grote steden populair. Via diensten als Snappcar zijn vooral in steden als Amsterdam en Utrecht deelauto's beschikbaar, circa 14.000 stuks. Ongeveer 90.000 personen maken daar gebruik van. Autodelers verplaatsen zich wel duurzamer.

Zo is het autobezit onder autodelers met ruim 30 procent gedaald ten opzichte van de situatie voordat ze een deelauto gingen gebruiken. Ook rijden zij circa 20 procent minder kilometers, waardoor de CO2-emissies 8 tot 13 procent dalen. De bespaarde parkeerruimte wordt geschat op een oppervlak van 120.000 vierkante meter.

Doelstelling waarschijnlijk onhaalbaar

De genoemde aantallen blijven nog achter bij de doelstellingen die in de Green Deal Autodelen zijn vastgelegd. Daarin wordt de lat gelegd op 100.000 beschikbare deelauto's in 2018. Ook stellen de onderzoekers dat de autodeelmarkt mogelijk een nichemarkt blijft omdat het concept onbekend is bij veel Nederlanders. Wel  tekenen zij er tegelijkertijd bij aan dat de succeskansen van peer-to-peer-diensten als Snappcar - dat sterk groeit - nog onbekend zijn.

Er zijn diverse modellen voor deelauto's. De onderzoekers denken dat het round-trip-model, waarbij de auto weer wordt teruggezet op het startpunt, het meest succesvol zal zijn omdat consumenten hier vertrouwd mee zijn. Daarnaast is er potentie voor een buurtpoolauto, denkt het KvM.

Aan het peer-to-peer-model kleven volgens de onderzoekers de nodige nadelen. Zo is de beschikbaarheid niet altijd duidelijk, evenals het overdrachtsmoment en de staat van onderhoud van het voertuig. Vanuit aanbieders van deelauto's komen vooral klachten over de verzekeraars. Zij zouden torenhoge premies vragen.

Leaseplan: meer deelauto's nodig

Volgens Leaseplan, dat onder de naam Sammsamm deelauto's verhuurt voor de zakelijke markt, zijn er vooral meer deelauto's nodig. Daarnaast moeten aanbieders van deelauto's meer inzicht geven in de voordelen van het concept. Daar ligt mogelijk ook een rol voor de overheid. Verder dient het reserveringsproces zo laagdrempelig mogelijk en altijd beschikbaar te zijn. Hierbij baseert het bedrijf zich op bevindingen uit een eigen trendrapport.

Word nu Free Member en ontvang de laatste duurzame ontwikkelingen gratis in je inbox. Met nu tijdelijk een GRATIS digitaal exemplaar van ons magazine.

Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Foto: By H005 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Door: Dimitri Reijerman

Redacteur DuurzaamBedrijfsleven. Volgt nieuws en ontwikkelingen in de sectoren ICT, Finance, Mobiliteit en Logistiek. Zoekt ook de innovatie en duurzame trends op plekken waar dat niet direct wordt verwacht.Priority Partner voor de sector Mobiliteit

Nieuws over mobiliteit

De sectorpagina mobiliteit beschrijft de overgang naar duurzamere vormen van personenvervoer. We belichten elektrische, hybride en zelfrijdende auto's, van een dure Tesla tot een goedkope Nissan Leaf. Maar ook openbaar vervoer en elektrische scooters komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Mobiliteit