Logo ASN Bank

ASN Bank – Duurzame bank voor de wereld van morgen

Sinds 1960 streeft de ASN Bank naar een rechtvaardige, duurzame samenleving. Een samenleving waarin mensen vrij zijn hun eigen keuzes te maken, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Een samenleving zonder armoede, waarin iedereen onderwijs kan volgen en beschikt over goede huisvesting en gezondheidszorg.

Bij al haar activiteiten houdt de ASN Bank rekening met kwetsbare bevolkingsgroepen, mensenrechten, het klimaat, de natuur en de behoeften van toekomstige generaties. Klanten kunnen bij de ASN Bank betalen en sparen, beleggen in de ASN Beleggingsfondsen en hun vermogen laten beheren. Ook verstrekt de bank financieringen aan projecten en organisaties die passen bij haar duurzame missie.

Het is verheugend om te zien dat er wereldwijd ondernemingen zijn die zorgvuldig omgaan met mensenrechten, milieu en klimaat. Deze ondernemingen hebben vaak een beter beleid voor de lange termijn dan niet-duurzame ondernemingen, omdat ze minder zijn gericht op kortetermijnwinst. Dit leidt ertoe dat hun economische resultaten vaak niet onderdoen voor die van niet-duurzame sectorgenoten.

Door een partnerschap met DuurzaamBedrijfsleven wil de ASN Bank het belang van duurzaamheid voor ondernemingen verder onder de aandacht brengen.

ASN Bank en klimaatneutraaldoelstellingen

Ook banken hebben een verantwoordelijkheid voor het klimaat. Banken beïnvloeden het klimaat door te besluiten wat zij wel, of niet financieren. Meestal berekenen banken alleen de milieu-impact  van hun eigen activiteiten, zoals vliegen en het verwarmen van kantoren. Bijna geen enkele bank berekent dit van haar investeringen, terwijl de invloed die banken hebben, zeer groot is.

De ASN Bank heeft zichzelf als doel gesteld om in 2030 een volledig klimaatneutrale bank te zijn. Dit betekent dat zowel de ASN Bank, als haar investeringen in 2030 netto geen CO2 en andere broeikasgassen uitstoten. Door te investeren in duurzame energie in plaats van fossiele energie en door te investeren in energiebesparende maatregelen in de zorg en sociale woningbouw wil de ASN Bank haar missie om een duurzame, rechtvaardige samenleving te bevorderen verwezenlijken. Deze infographic geeft meer informatie over de klimaatneutraaldoelstellingen van de ASN Bank.

Voor de Wereld van Morgen: dé community voor duurzame doeners!

Voor de Wereld van Morgen is het online platform van de ASN Bank. Hier helpt de bank mensen om een duurzaam of sociaal project te starten. Ook is er inspirerende informatie beschikbaar over de vier duurzame thema’s van de ASN Bank: eerlijke handel, duurzame energie, vrede & veiligheid en de strijd tegen kinderarbeid.

Uw project op Voor de Wereld van Morgen:

Iedereen met een goed idee of een project dat de duurzaamheid van de samenleving bevordert, kan dit op Voor de Wereld van Morgen zetten. Start hier uw eigen project.

Hulp gevraagd:

De projecten en initiatieven op Voor de Wereld van Morgen kunnen op veel verschillende manieren worden gesteund. Dit kan door hulp aan te bieden aan de initiatiefnemer van een project, of bijvoorbeeld via blogs of sociale media. Daarnaast kan via Twitter en Facebook meer informatie over VDWVM gevonden worden. Ook kunnen hier tips en inspiratie met de VDWVM community gedeeld worden.

Acties en evenementen

Op de evenementenkalender staan alle inspirerende evenementen van VDWVM die worden georganiseerd. Geïnteresseerd in een evenement maar niet in de gelegenheid erbij te zijn? Lees dan het verslag van een lid van de bloggerspool.

Links

Meer informatie over de ASN Bank:

  • Wilt u energiebesparende maatregelen in uw woning uitvoeren waarvoor u niet direct genoeg geld heeft? Dan kunt u nu een goedkope Energiebespaarlening afsluiten bij het Nationaal Energiebespaarfonds.
  • Namens haar klanten werkt de ASN Bank op allerlei manieren aan haar missie: de wereld rechtvaardiger en duurzamer maken via financieringen, investeringen, sponsoring, donaties, kennisuitwisseling en samenwerkingsverbanden. Op deze kaart ziet u waar en hoe de ASN Bank wereldwijd duurzame waarde creëert.
  • Blijf op de hoogte van al het nieuws over de ASN Bank via onze Social Newsroom.

Contactgegevens voor meer informatie

Bij de ASN Bank kunt u door te sparen, betalen of beleggen met uw geld de wereld veranderen. Wilt u meer weten over de ASN Bank, duurzaam beleggen, of één van haar andere producten? Maak dan kennis met ASN Bank via deze link,vraag een brochure aan, of bel gratis 0800-0380.