FrieslandCampina

In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

FrieslandCampina’s MVO-beleid is gebaseerd op een visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen én op langdurige waardecreatie voor alle belanghebbenden. Het MVO-beleid is zichtbaar gemaakt in het MVO-strategiehuis.

Van corporate social responsibility naar brand social responsibility

MVO is bij FrieslandCampina een wezenlijk onderdeel van de strategie route2020 van de onderneming. Het doel voor de komende jaren is om MVO ook te koppelen aan de verschillende merken. In 2012 heeft FrieslandCampina hiervoor een workshopmethodologie ontwikkeld. Die is specifiek bedoeld voor doorvertaling van de doelen en uitgangspunten van het overkoepelende MVO-beleid naar de specifieke merken en naar de klanten. In 2013 zal deze aanpak van start gaan.

Weidegang: koeien in de wei

Het is belangrijk dat melk en andere grondstoffen van zuivelproducten duurzaam gemaakt worden. Eén van de voorwaarden hiervoor is een duurzame melkveehouderij met een zo laag mogelijke impact op het milieu, die diervriendelijk is en die een bijdrage levert aan maatschappelijk draagvlak voor de melkveehouderij. Daar is een continue verbetering van het vakmanschap en ondernemerschap van leden-melkveehouders voor nodig. Met het Foqus planet programma biedt FrieslandCampina zijn leden-melkveehouders de instrumenten voor een duurzame bedrijfsvoering.

Kwaliteit en duurzaamheid steeds belangrijker

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan zuivelproducten en de manier waarop ze geproduceerd worden. Naast product- en ketenkwaliteit willen afnemers (en ook de maatschappij) transparantie, duurzaamheid en weidegang. De zuivelsector heeft een hoge zichtbaarheid en impact op het landschap en staat in nauwe verbinding met de samenleving. Melkveehouders krijgen maatschappelijke waardering voor hun rol in en bijdrage aan het Nederlandse cultuurlandschap en de vitaliteit van het platteland. Daarnaast werkt de sector aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en mineralen (via de mest) en verbruik van energie.

Meer informatie hierover vindt u in het FrieslandCampina MVO-verslag.

Nourishing by nature

Mensen wereldwijd voorzien van de juiste voedingsstoffen is dé uitdaging. Melk bevat van nature essentiële voedingsstoffen, zoals eiwitten, vitamines B2 en B12 en mineralen zoals calcium. Door het aanbieden van betrouwbare en smakelijke zuivelproducten levert FrieslandCampina een bijdrage aan het veiligstellen van voedsel- en nutriëntenzekerheid. Daarbij streeft FrieslandCampina ernaar de druk op natuurlijke hulpbronnen en het milieu te beperken.

Elke dag waarderen miljoenen consumenten over de hele wereld FrieslandCampina’s innovatieve en smaakvolle zuivelproducten. FrieslandCampina brengt het beste van twee werelden samen. Het vakmanschap en ondernemerschap van de leden-melkveehouders wordt gecombineerd met de expertise, klantoriëntatie en ervaring met de internationale bedrijfsvoering van de medewerkers.

FrieslandCampina committeert zich aan hoge standaarden op het gebied van voedselveiligheid, persoonlijke veiligheid voor medewerkers, kwaliteit, duurzaamheid en transparantie in de gehele productieketen: ’van gras tot glas’. Het vormt de basis van het klant- en consumentenvertrouwen in de producten en verzekert de continuïteit die zo kenmerkend is voor de onderneming en de coöperatie.

FrieslandCampina gelooft in gedeelde waarden (shared values): het gelijktijdig realiseren van een toereikend inkomen voor de leden-melkveehouders, toegevoegde waarde voor klanten en consumenten, en persoonlijke groei en carrièreperspectief voor de medewerkers. Tegelijkertijd is FrieslandCampina een meerwaarde voor de samenlevingen waarin zij actief is. Zo worden kansen gecreëerd en perspectieven geboden voor alle belanghebbenden.