Hivos Header

Hivos – 100% duurzame energie wereldwijd

De internationale organisatie Hivos gaat voor 100 procent duurzame energie wereldwijd. Hernieuwbare energie biedt de enige uitweg uit de huidige klimaatcrisis.

Hivos ziet hernieuwbare bronnen ook als dé motor voor de ontwikkeling voor gezinnen en ondernemers die nu nog geen elektriciteit hebben. In ontwikkelingslanden bouwt Hivos samen met lokale organisaties aan toegang tot duurzame energie.

Met het initiatief 100% groene ICT richt Hivos zich op de CO2-uitstoot van de ICT-sector: een grote stroomverbruiker in Nederland. Datacentra zijn van essentieel belang voor de ICT-sector. Het elektriciteitsverbruik van die datacentra groeit volop, ondanks de flinke vooruitgang die op het gebied van efficiëntie wordt geboekt. Het exponentieel groeiende dataverkeer is een belangrijke oorzaak van de toename. Hivos streeft naar een duurzame energievoorziening van datacentra, zowel intern als extern bij de commerciële datacentra in Nederland.

Stroomproducten

Om aandacht te krijgen voor het belang van groene datacentra doet Hivos op twee terreinen onderzoek naar duurzame energieproducten op de Nederlandse zakelijk markt. Enerzijds gaat het om het aanbod van groene stroomproducten. Anderzijds naar de bereidheid van de commerciële datacentra om die elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in te kopen.

Het nieuwste rapport over de verschillende stroomproducten verscheen begin januari 2015. Het geeft een overzicht van de meest duurzame aanbieders. Hivos vatte het onderzoek bovendien samen in een handzame PDF. Bedrijven en particulieren kunnen direct zien hoe groen hun leverancier is.

Hivos organiseert bijeenkomsten en is continu in gesprek met bedrijven en organisaties over de mogelijkheden voor een duurzame energievoorziening van de sector.

Nederland  koploper duurzame ICT?

“Nederland kan de internationale proeftuin worden voor duurzame ICT.” Dat stelt Michel van der Schie, woordvoerder van branchevereniging Nederland ICT (Trouw, 24-12-2013). Nederland is een belangrijk internationaal internetknooppunt en zou kunnen uitgroeien tot de Silicon Delta van Europa. Hivos vindt dat er nog veel moet gebeuren om de sector echt te verduurzamen.

Dataverkeer en met name mobiel dataverkeer vertoont een enorme groei. Datacentra vormen een belangrijke schakel in dit dataverkeer. Het opslaan, continu beschikbaar houden en transporteren van al die data kost steeds energie. De vraag is hoe we dit in de hand houden. Daarvoor zijn investeringen in efficiëntie noodzakelijk. Daarnaast is het vergroening van de energievoorziening een onmisbare stap op weg naar een duurzame ICT-sector.

Nog veel te winnen

Het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is een eerste stap in de goede richting. Maar het moet dan wel écht groene stroom zijn. Niet alle groene stroom is namelijk even groen. Dat er nog veel is te winnen bij de commerciële datacentra in Nederland, blijkt uit het nieuwe rapport van Hivos dat in april 2015 is gepresenteerd. De uitgesproken ambitie van de branchevereniging is mooi. Nu is het zaak om de technische oplossingen die er vaak al zijn, in de praktijk toe te passen.

Rapporten

Hivos stelt de volgende rapporten beschikbaar:

Links naar campagnes

Meer informatie over de internationale organisatie Hivos en de campagnes:

Contactgegevens voor meer informatie

Bent u werkzaam in de ICT-sector, en wilt u meer weten over het initiatief 100% groene ICT van Hivos? Aarzel niet om contact op te nemen met onze specialiste Marieke Kragten: mkragten@hivos.nl.

Hivos
Marieke Kragten
Raamweg 16
2596 HL Den Haag
Tel: (0)70 376 55 00
Mail: m.kragten@hivos.nl

Artikelen van deze partner